Siirry suoraan sisältöön

Ulkokalustemateriaalien ympäristövaikutuksia selvitetty – keskiössä penkit ja turva-alustat

20.05.2022

Helsingin kaupunki on selvittänyt ulkokalusteissa käytettyjen materiaalien ympäristövaikutuksia. Kiertotalouden näkökulmasta tehty selvitys kohdistettiin penkkeihin ja leikkipaikkojen turva-alustoihin. Selvityksen johtopäätöksinä todettiin, että materiaalien valinnassa ensisijaista on pitkäikäisyys ja valmistuksen alhaiset päästöt. Materiaalien kierrätettävyydellä voidaan myös vähentää elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Penkkien materiaalit kuluvat nopeasti, suurtiheyspolyeteenille parhaat pisteet

Selvitettäviksi ulkokalusteiksi valittiin penkit niiden suuren hankintavolyymin ja kovan kulutuksen vuoksi. Moni penkeissä käytetty materiaali kuluu helposti ja kestää huonosti ilkivaltaa. Rikkoutuneita osia on hankala korjata, jolloin koko penkki joudutaan usein vaihtamaan.

Penkkien materiaalien osalta elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arvioinnista parhaimmat pisteet sai suurtiheyspolyeteeni (HDPE). Sen valmistuksesta aiheutuvat päästöt arvioitiin kohtalaisen pieniksi, minkä lisäksi materiaalin käytettävyys ja kierrätettävyys ovat hyviä. Muita hyviä pisteitä saaneita materiaaleja olivat Resysta –komposiitti, ruostumaton teräs ja Accoya –puu.

Kaupungin tavoitteena on kokeilla selvityksen pohjalta parhaimpia penkkimateriaaleja, ja kerätä näin käytännön kokemuksia ja seurantatietoa tulevia puitehankintoja silmällä pitäen.

Kaupunki aloittaa myös sisäisen keskustelun penkin betonialustoista luopumisesta joissakin kohteissa. Samalla selvitetään vaihtoehtoisten materiaalien, kuten vähähiilisen betonin, käyttöä alustoissa.

Puuhakkeella alhaisimmat päästöt

Turva-alustat otettiin mukaan, koska haluttiin selvittää niissä käytettävien materiaalien elinkaarivaikutukset sekä materiaalien mahdolliset päästöt mikromuovien osalta.

Turva-alustojen osalta parhaat pisteet sai puuhake. Sen valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat alhaiset ja kierrätettävyys kohtalainen. Materiaalin käytettävyys arvioitiin kuitenkin heikoksi, mihin vaikuttavat pääosin mahdolliset esteettömyysvaatimukset, materiaalin leviäminen ympäristöön sekä tiheä huoltotarve. Seuraavaksi parhaat pisteet saivat turvasora ja –hiekka sekä paikalla valettu turva-alusta.

Kaupunki suosii jatkossa turvahakkeen käyttöä leikkipaikkojen turva-alustoina niissä kohteissa, joissa esteettömyysvaatimukset sen mahdollistavat.

Materiaaleja tutkittiin koko elinkaaren ajan

Jokaisen materiaalin osalta ympäristövaikutuksia tarkasteltiin niiden elinkaaren eri vaiheissa: valmistaminen (ml. raaka-aineiden hankinta ja tuotteen valmistus), käyttö (mm. materiaalien kestävyys ja korjattavuus, huoltotarpeet) sekä käytön jälkeinen aika (uudelleenkäyttömahdollisuudet, kierrätettävyys). Jokaisen materiaalin osalta eri vaiheet pisteytettiin ja laskettiin yhteen, jolloin saatiin arvo koko elinkaaren aikaisille ympäristövaikutuksille.

Selvitys perustuu Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekarttaan, jonka avulla pyritään muun muassa lisäämään kiertotaloutta edistäviä kriteereitä kaupungin hankintoihin. Selvityksen on tehnyt Ramboll.

Selvitys sisälsi seuraavat materiaalit:

Penkit

• Suurtiheyspolyeteeni HPDE
• Mänty, maalattu
• Tammi
• Accoya
• Lehtikuusi
• HPL- eli korkeapainelaminaattilevy
• Resysta-komposiitti (60 % riisin kuoret, 22 % suola, 18 % mineraaliöljy)
• Ruostumaton teräs, keskimääräinen eurooppalainen
• Ruostumaton teräs, korkeampi kierrätyssisältö
• Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs
• Corten-teräs, erilaisia pintakäsittelyjä
• Valualumiini
• Korkealujuuskuitubetoni UHPC
• Tavanomainen betoni
• Graniitti
• Polymeeribetoni

Turva-alustat

• Lecamurske, raekoko 3…8 mm
• Puuhake
• Turvasora, -hiekka
• Hiekkatekonurmi + joustolevy
• Paikalla valettu turvakumialusta

Lisätiedot

Ulkokalusteiden materiaaliselvitys
Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta