Siirry suoraan sisältöön

Ulkovalaistusta ja sisälämpötiloja säädetään – näin kaupunki vähentää energiankulutusta

10.10.2022

Sähkön hintaan ja saatavuuteen ennakoidaan erilaisia häiriöitä talvikaudella 2022–2023. Helsinki varautuu nopeilla ja tarvittaessa tilapäisillä toimenpiteillä, jotta energiankulutusta ja -kustannuksia saadaan alennettua ja palvelut turvattua. Kulutuksen vähentämistä tavoitellaan kaupungin kaikissa soveltuvissa toimitiloissa lämpötiloja sekä ilmanvaihtoa optimoimalla ja liikuntapaikkojen osalta supistamalla energiankulutusta eri keinoin. Lisäksi energiaa säästetään ulkovalaistuksesta ja kulkureittien sulanapitojärjestelmistä. 

Kaupunki vauhdittaa aiempiin linjauksiin pohjautuvia toimenpiteitä sähkönkulutuksen sopeuttamiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat:

• kaupungin omissa ja vuokralaisten käytössä olevissa toimitiloissa ilmanvaihdon säätäminen rakennusten käyttöaikojen ja kaupungin ilmanvaihto-ohjeiden mukaisesti,

• kaupungin omissa ja vuokralaisten käytössä olevissa toimitiloissa lämmityksen alentaminen mukaan lukien sisäliikuntapaikat (pl. uimahallien allastilat), kirjastot, nuorisotilat, kulttuurikeskukset ja museot (pl. HAM ja Helsingin kaupunginmuseon kokoelmakeskus, joiden lämpötilaa ei voida laskea taideteosten vuoksi),

• tyhjillään tai vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen ja tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon säätäminen,

• energiaremonttineuvonnan tarjoaminen kaupunkilaisille,

• energiansäästökoulutusmateriaalin tarjoaminen kaupungin työntekijöille,

• kaupungin hallinnassa olevien sähköautojen latauksen ajoittaminen yöaikaan.

Kaupungin toimitiloissa sisälämpötiloja tullaan säätämään valtakunnallisten ohjearvojen alarajalle pääsääntöisesti 20 asteeseen. Tietyissä rakennuksissa, joissa on esimerkiksi vammais- ja vanhuspalveluita, lämpötila pidetään korkeampana, 21–22 asteessa.

Tilojen lämpötilat pidetään jatkossakin ohjearvojen mukaisina, mutta ylilämmöstä pyritään eroon. Myös ilmanvaihdon käyntiajat ja tehot säädetään tarkemmin tarpeen mukaisiksi. Lisäksi rakennusten valaistus- ja räystässulatusohjauksen oikea toiminta varmistetaan. Myös rakennusten samanaikaista lämmitystä ja jäähdytystä pyritään vähentämään. Erityistä huomiota kiinnitetään tyhjien ja toisarvoisten tilojen taloteknisten järjestelmien energiankulutukseen.

Kaupungin Energiarenessanssi-tiimi tarjoaa maksutonta apua taloyhtiöiden energiansäästöremontteihin. Kaupungin työntekijöille puolestaan annetaan energiansäästövinkkejä ja ohjeistusta energiansäästötoimenpiteisiin.

Valaistusta himmennetään puistoissa ja kaduilla

Kaupunki vähentää energiankulutusta ulkovalaistuksesta marraskuun alusta alkaen. Valaistusta kaduilla ja puistoissa himmennetään siellä, missä on etäohjattavia ledivalaisimia. Himmennystä lisätään niinä tunteina, jolloin sähkön kulutus on suurinta. Myös liikuntareittien valoja pimennetään kello 23–6. Nämä pimennykset alkavat portaittain, sillä niiden toteuttaminen vaatii osin laajoja ulkovalaistusverkon kytkentöjen muutostöitä.

Yleisten alueiden jouluvalot pidetään päällä vain joulun ajan, joulukadun avajaisista loppiaisviikonloppuun. Suurin osa jouluvaloista, kuten Aleksanterinkadun jouluvalot, saavat kuitenkin sähkönsä kiinteistöistä, joten niiden osalta ratkaisut ovat kiinteistöjen omistajien päätettävissä.

Helsingin yleisillä alueilla kuluu energiaa myös joidenkin kulkuväylien sulana pitämiseen. Jatkossa etäohjattavat portaiden sulatusjärjestelmät otetaan pois päältä silloin, kun sähkön tuntihinta on korkealla ja kun ei ole ennustettu lumisadetta. Sellaiset lämmitetyt portaat, joille on vaihtoehtoinen reitti, kytketään pois päältä ja suljetaan talvikaudeksi. Aleksanterinkadun sulanapitojärjestelmä pidetään edelleen käytössä, mutta sen käyttöä säädetään energian säästämiseksi. Myös Töölönlahden merivesipumppu suljetaan talvikaudeksi.

Myös sisä- ja ulkoliikuntapaikoissa säästetään energiaa

Kaupungin liikuntapaikoissa varaudutaan energiatilanteeseen seuraavin toimenpitein:

• uimahallien saunat eivät ole päällä samaan aikaan ja Itäkeskuksen höyrysauna suljetaan toistaiseksi,

• tekonurmikenttien lämmityksessä otetaan entistä tarkemmin sääolosuhteet huomioon,

• tekojääkenttien jäädytys aloitetaan, kun sääolosuhteet ovat otolliset (pl. Brahenkenttä ja Oulunkylän tekojääkenttä, jotka avataan normaalisti).

Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden uimahalleissa, eli Itäkeskuksen, Jakomäen, Pirkkolan ja Yrjönkadun uimahallissa, saunojen käyttöä on rajoitettu siten, että kaikki saunat eivät ole käytössä samaan aikaan. Lisäksi Itäkeskuksen uimahallin höyrysauna on suljettu toistaiseksi. Urheiluhallit Oy:n uimahalleissa rajoitetaan myös saunojen aukioloa arkisin ennen kello 16 niissä paikoissa, joissa on useampia saunoja. Tämä koskee Mäkelänrinteen, Vuosaaren, Töölön ja Helsinginkadun uimahallia. Rajoituksista huolimatta kaupunki kannustaa siihen, että kuntalaiset nauttisivat uimahallien saunoista kotisaunojen sijaan.

Ulkoliikuntapaikkojen osalta tekonurmikenttien lämmitystä vähennetään. Lämmityskautta lyhennetään sääolosuhteiden mukaan. Nykyisen lämmityksen raja on kymmenen pakkasastetta, mutta tulevan talven aikana raja lasketaan viiteen pakkasasteeseen. Kenttien lämmitys siis katkaistaan, mikäli pakkasta on yli viisi astetta. Tilannetta tarkastellaan talvikauden aikana, mikäli harjoitusolosuhteet vaikeutuvat kohtuuttomasti.

Helsingin tekojääkenttien jäädyttäminen puolestaan aloitetaan, kun vuorokauden keskilämpötila on alle kaksi astetta. Aiemmin jäädytys aloitettiin, kun keskilämpötila alitti viiden asteen rajan. Jos lämpötila pysyy talvella yli kahden asteen, jäädyttäminen aloitetaan joulukuun puolivälissä ja päätetään helmikuun 2023 loppuun mennessä. Brahenkenttä ja Oulunkylän tekojääkenttä jäädytetään kuitenkin normaalin aikataulun mukaisesti sääolosuhteiden salliessa eli marraskuun puolivälistä maaliskuun puoleenväliin.

Helsingin kaupunki on mukana Motivan Astetta alemmas
-kampanjassa, joka käynnistyy tänään valtakunnallisen Energiansäästöviikon
alussa.


Kuva: Virpi Peltola

Hyödyllistä tietoa:
Näin varaudumme energiatilanteeseen
Energiaremontit  Helsingin ilmastoteot
Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma ja sen seuranta
Motivan Astetta alemmas -kampanjasivut
Parhaat vinkit energiansäästöön – HELEN