Siirry suoraan sisältöön

Uusia biojäteastioita testataan pienkiinteistöissä

11.05.2022

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY testaa erilaisia biojäteastioita. Testin tarkoituksena on löytää ratkaisu helpottamaan erityisesti 1–4 asunnon pienkiinteistöjen jätteiden lajittelua. Jäteastioita ja jäteautoon tyhjennettävää kompostoria on testaamassa lähes 400 pääkaupunkiseudun pienkiinteistötaloutta. Jos uudet biojäteastiat osoittautuvat toimiviksi, astiat ovat saatavilla vuoden parin kuluttua.

Uuden jätelain myötä biojätteen lajittelu koskee jatkossa kaikenkokoisia asuinkiinteistöjä. Erilaiset lajitteluvaihtoehdot parantavat kierrätysastetta ja voivat myös vähentää asukkaiden kustannuksia. 

Biojätteiden lajittelun avulla kaikki Suomen jätelaitokset saavat tuotettua uusiutuvaa energiaa ja kierrätettyä arvokkaita ravinteita viljelykäyttöön. Jokainen voi siis lajittelemalla tukea monin tavoin tavoin kotimaista omavaraisuutta.

Tuulettuva biojäteastia pidentää tyhjennysväliä

Ensimmäiset asukkaat pääsevät testaamaan tässä kuussa uudenlaista kompostoria, joka voidaan tarvittaessa tyhjentää biojätteiden keräysautoon. Tulevaisuudessa asukkaat voivat säästää jätehuoltokustannuksissa harventamalla sekajäteastian tyhjennysväliä. Kuluja voi karsia myös erilaisilla yhteiskeräysratkaisuilla ja kunkin omia tarpeita parhaiten vastaavalla lajittelulla.

Perinteisen, 140 litran biojäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on kaksi viikkoa haju- ja kosteushaittojen ehkäisemisen vuoksi. Suuremmissa taloyhtiöissä tyhjennysväli on usein sitäkin lyhyempi, mutta varsinkin 1–4 asunnon kiinteistöillä tyhjennystarve on huomattavasti vähäisempi. Tuulettuvan biojäteastian neljän viikon tyhjennysväli voi olla monille pienkiinteistöille helpompi, edullisempi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Kokeiluastioiden tuuletus toimii venttiilien lisäksi kylkiin poratuilla rei’illä. Tuuletusaukkojen lisäksi uudessa astiassa on välipohja, johon nesteet valuvat. Parempi ilmanvaihto pitää biojätteen kuivempana, mikä vähentää jätteiden muodostamaa hajua. Kokeilun osallistujat pakkaavat biojätteensä biojätepusseihin ja tilaavat tuulettuvalle astialle tyhjennyksen, kun se on tarpeen.

Kompostorin voi tyhjentää jäteautoon

HSY jakaa keväällä kokeiltavaksi 135 kompostoria, jotka voidaan tilauksesta tyhjentää jäteautoon. Kokeilussa selvitetään kompostoriastian toimivuutta yhtenä biojätteen keräyksen vaihtoehtona pienkiinteistöille. Kompostorin käyttö tuo valinnanvapautta sekä vähentää kokonaiskustannuksia ja jäteastioiden tyhjennysten ympäristövaikutuksia.

Kompostoriastiassa yhdistyy biojäteastian ja kotikompostorin hyvät puolet. Asukkaat voivat joko hyödyntää kompostimullan itse tai tilata tyhjennyksen jäteautoon, jos astia täytyy odotettua nopeammin.

Ympärivuotinen biojätteiden kompostointi on yksi vaihtoehto biojätteen kotilajittelulle. Jäteautoon tyhjennettävä kompostori on joustavuutensa ansiosta mainio tapa harjoitella kotikompostointia. Astia on tavallisen kompostorin tapaan lämpöeristetty, ilmastoitu ja siinä on tyhjennysluukku kompostille, mutta se soveltuu siirreltäväksi ja tyhjennettäväksi biojäteautoon.

Yhteiskeräyksellä ja tyhjennysvälien harventamisella säästää

Pakkausjätteiden lajittelu ja biojätteen erilliskeräys vähentävät kotitalouksille sekajätettä. Sekajäte tulee kalleimmaksi kotitalouksille.

Pakkausten monilokeroastiaa tarjotaan myös pienkiinteistöille. Monilokeroastiaan lajitellaan kartonki-, muovi-, lasi- ja pienmetallipakkaukset. Monilokeropalvelun käyttöhalukkuutta kartoitetaan loppukeväästä. 

Lajitteluhyötyjä tukee myös viime vuonna uudistunut jätelaki, jonka myötä HSY uudistaa tänä vuonna jätehuoltomääräyksiään. Uudet ehdotukset ovat avoimella lausuntokierroksella 17. kesäkuuta saakka. Määräysehdotuksia voi kommentoida kyselyssä.

Siirtymäajan jälkeen kaikilta asuinkiinteistöiltä edellytetään biojätteiden erilliskeräystä tai kompostointia. HSY tiedottaa kompostointi-ilmoituksen tekemisestä kiinteistökohtaisesti hyvissä ajoin ennen ilmoitusvelvoitteen voimaantuloa.

Vapaa-ajan asunnoissa biojätteen erilliskeräys ei ole pakollista, mutta niidenkin on tehtävä lain edellyttämä kompostointi-ilmoitus, jos niissä kompostoidaan biojätettä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista kenenkään ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Lisää aiheesta
HSY
Kysely jätehuoltomääräysten uudistamisesta
Rinki-ekopisteet pakkausjätteille

Kuva: HSY