Siirry suoraan sisältöön

Valtiovarainministeriöltä Demokratiatunnustus Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän organisoimalle Helsinki-avulle

15.10.2021

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustus myönnettiin 13.10.2021 kahdelle toimijalle: tunnustuksen saivat Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä Helsinki-apu-toiminnasta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä.

Vuoden 2021 tunnustuksen erityisenä teemana oli koronapoikkeusaikana kehitetyt hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodot. Tunnustus jaettiin toimijoille, jotka pystyivät tarjoamaan tukea ja apua uudella tavalla niin, että huomioon oli otettu myös saavutettavuuskysymykset ja niiden ihmisten tuen tarve, jotka eivät pysty käyttämään esimerkiksi digitaalisia palveluja itsenäisesti.

Helsinki-apu organisoitiin Helsingin kaupungin ja Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien yhteistyössä asiointipalveluksi yli 70-vuotiaille maaliskuussa 2020, jolloin kaikkia yli 70-vuotiata oli kehotettu välttämään vallinneen koronatilanteen vuoksi kodin ulkopuolista asiointia.

Avustusoperaation mahdollistivat kahden suuren toimijan lisäksi monet yritykset ja lukuisat kansalaisjärjestöt ja se saatiin käynnistetyksi ennätysajassa, yhden viikon kuluessa. Ensimmäiset yhteydenotot avun tarvitsijoihin tehtiin 27.3.2020.
 

– Nyt saatu Demokratiatunnustus panee nöyräksi sekä palkinnon merkittävyyden vuoksi että siksi, että Helsinki-apu oli suuren joukon yhteinen ponnistus. Kun isot organisaatiot uskalsivat pyytää apua, monen oli helppo tulla mukaan. Juuri tämä on Helsinki-avun suurin oppi. Kun julkinen valta kuvaa tarpeen selkeästi ja uskaltaa sanoa, että emme pärjää yksin, auttavia käsiä ilmaantuu nopeasti, Laitio kiteyttää. 

Helsinki-avun
yhteistyömallia voi hyödyntää myös tulevaisuudessa

Kaupungin ja seurakuntien työntekijät soittivat operaation aikana yli 70-vuotiaille 67 902 puhelua. Vapaaehtoiset jakoivat 3 662 ruokakassia, tekivät 342 lääkekuljetusta ja toimittivat 2 535 lähinnä hävikkiruuasta koostettua akuuttikassitoimitusta. Lisäksi vapaaehtoiset soittivat noin 700 keskusteluapua tarjoavaa puhelua.

Helsinki-apu tuli huomioiduksi tunnustuksella myös, koska sen yhteistyömallia voi hyödyntää tarpeen tullen myös tulevaisuudessa.

– Kyseessä oli matalan kynnyksen palvelu. Tarvittiin vain yksi puhelinsoitto ja avuntarvitsija olin toimintamme piirissä. Jos oli asiakkaiden palaute kiittävää, oli auttajienkin tahtotila aivan poikkeuksellinen, kuvailee Tiina
Hörkkö
, operaatiota johtanut nuorisotyön aluepäällikkö kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

– Oli todella kiva soitella. Tunsi olevansa avuksi. Tuli niin hyvä mieli, kun he olivat niin iloisia niistä soitoista ja pystyi olemaan hyödyksi, kertoo soittajarinkiin osallistunut johdon sihteeri Tarja Pitkänen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Kesän 2020 kuluessa ikäihmisten avuntarve väheni ja puhelimet vaikenivat. Helsinki-avun toiminta lakkautettiin 31.8.2020.

Lue myös:
Valtiovarainministeriön tiedote
13.10.2021
Avoimen hallinnon Demokratiatunnustuksen 2021 myöntämisestä  
Haloo,
täällä Helsinki
!” 28.8.2020 julkaistu Venla Rossin juttu Helsinki avun synnystä ja toiminnasta.