Siirry suoraan sisältöön

Vanhankaupunginlahdella niitetään järviruokoa lintuvesien kunnostamiseksi

21.07.2022

Vanhankaupunginlahden rantaniityillä tehdään järviruo’on koneellista niittoa 25. heinäkuuta alkavalla viikolla. Työ kestää noin viikon, ja yhteensä niitetään noin 30 hehtaarin alueet. Työn suorittaa Lännen Järviperkaus Oy.

Lintuvesien liiallinen rehevöityminen ja sen aiheuttama umpeenkasvu ovat vähentäneet esimerkiksi uhanalaisten haapanan, punasotkan ja suokukon elinympäristöjä. Lintuvesien kunnostus- ja hoitotoimilla elinympäristöjä voidaan kuitenkin parantaa ja ennallistaa. Hoitotoimet hyödyttävät myös monien uhanalaisten kasvien ja hyönteisten elinmahdollisuuksia. 

Niitot ovat osa Ruovikosta lentoon -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa lintuvesiä ja rantojen elinympäristöjen tilaa. Hanketta rahoitetaan valtakunnallisesta Helmi-elinympäristöohjelmasta. 

Lisää tietoa:

Uutinen 23.5.2022: Helsingin kaupunki kunnostaa lintuvesiä Ruovikosta lentoon -hankkeessa 

Kuva:William Velmala