Siirry suoraan sisältöön

YK:n kehitysohjelma UNDP:n ilmastokampanja vetoaa maailman päättäjiin: Ilmastotoimet voivat pelastaa ihmiskunnan sukupuutolta

01.11.2021

YK:n kehitysohjelma UNDP:n Ole osa muutosta -kampanja rohkaisee ilmastotoimiin juuri Glasgow’n COP26-ilmastokokouksen käynnistyessä. Suomessa ilmastotietouden lisäämiseen pyrkivä kampanja on saanut erityisesti kaupungit liikkeelle nostamaan esille ilmastotoimia sekä kestävän kehityksen tavoitteita. UNDP tukee valtioita maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. UNDP:lle olikin tärkeää tuoda ilmastotoimien tärkeys sekä fossiilisten polttoaineiden tukien laajuus näkyväksi maailmanlaajuiselle yleisölle juuri Glasgow’n ilmastokokouksen aikana.

Kampanjaa tähdittää YK:n päämajassa kuvattu video dinosauruksesta, joka varoittaa ihmisiä ajautumasta sukupuuttoon ilmastonmuutosta vauhdittavilla toimilla. Dinosaurukset voivat syyttää sukupuutostaan asteroidia, mutta mikä on ihmisten tekosyy?

”Kampanjavideomme on humoristinen ja innostava, mutta samalla se tuo esille vakavan aiheen”, kertoo UNDP:n ulkosuhteiden ja vaikuttavuustyön johtaja Ulrika Modéer. ”YK:n pääsihteeri António Guterres on kuvaillut ilmastokriisiä ”punaiseksi hälytykseksi ihmiskunnalle”. Kampanjavideo on viihdyttävä, mutta samalla haluamme nostaa esille tilanteen vakavuuden. Maailman tulee lisätä ilmastotoimia, jos haluamme säilyttää planeetamme tuleville sukupolville.”

Turusta Glasgown kokoukseen osallistuu Turun pormestari Minna Arve, joka vie mukanaan Turun ilmastoviestiä. Turku on jo vähentänyt puolet päästöistään vuoden 1990 tasosta. Lisäksi kaupunki tukee voimakkaasti siirtymistä kestävään 1,5 asteen elämään, joka huomioi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

-Ilmastokokouksessa haluan erityisesti nostaa esille kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista, ja kuinka niiden edistäminen on keskeistä kaupunkien onnistuneelle ilmastotyölle. Toivon, että kokouksen seurauksena valtiot nostaisivat ilmastotyönsä kunnianhimoa ja vahvistaisivat kumppanuutta kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, Turun pormestari Minna Arve sanoo.

Ole osa muutosta -kampanjan keskiössä on kollektiivinen ilmastoajatushautomo – Global Mindpool, jonka tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan aikamme suurimmat ongelmat. UNDP:n kampanja pyrkii ohjaamaan suomalaisten ilmasto-osaamista Global Mindpoolin kautta kansainvälisten ilmastotekojen työkaluksi. Maailmanlaajuinen ajatushautomo yhdistää näkemyksiä eri puolilta maailmaa – ilmastohätätilasta, luontokriisistä ja eriarvoisuudesta.

Myös Helsinki lähti mukaan kampanjaan painottaakseen, että ratkaisevien ilmastopäätösten aika on nyt ja kirittämään kunnianhimoista lopputulosta Glasgow’n kokouksesta: “Helsinki on uudessa strategiassaan ottanut ilmastohaasteen vakavasti. Helsingin hiilineutraalisuustavoitetta kiritettiin vuoteen 2030 ja esimerkiksi kaupungin hiilivoimaloiden sulkeutuminen on aikaistumassa. Lisäksi Helsinki sitoutui toisena kaupunkina maailmassa ja ensimmäisenä kaupunkina Euroopassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisen toimeenpanon raportointiin”, kertoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Glasgown’n ilmastokokous kokoaa maailman päättäjät yhteen ja pyrkii kirittämään maita kunnianhimoisiin ilmastotoimiin. UNDP julkaisee juuri ennen ilmastokokousta raportin tukemaan ilmastokampanjan sanomaa: Maailmassa käytetään tyrmistyttävät 423 miljardia dollaria vuosittain kuluttajien käyttämien fossiilisten polttoaineiden tukemiseen. Näihin tukiin käytetty summa kattaisi COVID-19-rokotukset jokaiselle ihmiselle maailmassa, tai kolminkertaistaisi äärimmäisen köyhyyden poistamiseen varatun budjetin. UNDP julkaisee samalla myös tiekartan päättäjille, joka mahdollistaa vaiheittaisen luopumisen fossiilisten polttoaineiden tuista oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla.

Suomessa, sekä hallitus, että kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet YK:n Agenda 2030 -ohjelman ympäristötavoitteisiin. “Kaupungit ovat merkittävässä roolissa globaalien ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Lahti haluaa levittää ilmastotietoisuutta paikallisesti ja kansainvälisesti sekä näyttää esimerkkiä olemalla hiilineutraali jo vuonna 2025. Meillä on vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkina kunnia olla mukana tässä hienossa UNDP:n maailmanlaajuisessa ilmastokampanjassa”, sanoo Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Espoon kaupunki halusi lähteä mukaan tuomaan esille ilmastotoimien tärkeyttä: “Espoon tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki. Suomen nopeimmin kasvavana kaupunkina Espoo on hyvä esimerkki siitä, että kestävä kasvu on mahdollinen. Olemme sitoutuneet YK:n Agenda 2030 -työhön ja edelläkävijärooliin. Yhdessä tehden ratkomme ilmastohaastetta ja olemme osa myös nyt käynnistyvää ilmastokampanjaa”, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

UNDP:n Ole osa muutosta -kampanja pyrkii tiedottamaan ilmastonmuutoksen ja fossiilisten polttoaineiden tukien vaikutuksista helposti lähestyttävällä tavalla sekä herättämään keskustelua aiheesta. Tavoitteena on niin lisätä tietoutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista kuin tuoda esille ihmisten tahto ilmastonmuutosta koskevissa kysymyksissä.

Voit ottaa osaa kampanjaan, ilmaista mielipiteesi ilmastoajatushautomossa sekä lukea UNDP:n raportit kokonaisuudessaan osoitteessa www.oleosamuutosta.fi.

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n johtava järjestö taistelussa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta vastaan. UNDP auttaa kansoja rakentamaan kestäviä ja integroituja ratkaisuja ihmisten ja maapallon hyväksi, yhdessä laajan asiantuntijaverkoston ja kumppaneiden kanssa 170 maassa. Tutustu UNDP:n työhön osoitteessa www.fi.undp.org tai sosiaalisessa mediassa @UNDPFinland.