Siirry suoraan sisältöön

Yritysluotsit edistävät vuoropuhelua yritysten ja kaupungin välillä

13.10.2021

Helsingin kaupungin yritysluotsitoiminta täytti tänä syksynä kolme vuotta. Yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä neuvomalla ja viemällä tietoa kaupungin palveluista yrityksille sekä poimimalla näkemyksiä ja toiveita yrityskentältä.

Helsingin kaupungin yritysluotsitoiminnan perusta kumpuaa joka toinen vuosi toistettavan yrityshaastattelututkimuksen tuloksista. Ennen yritysluotsitoiminnan aloittamista yritykset toivoivat kaupungilta erityisesti yritysten näkemysten kuuntelemista, byrokratian vähentämistä sekä aktiivista liiketoimintaa edistävää yhteistyötä. Yritysluotsit tekevät työtä juuri näiden asioiden toteuttamiseksi. He kartoittavat yritysten yksilöllisiä tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja, luovat yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia ja jakavat tietoa.  

Yhteistyö yritysluotsitoiminnan ytimessä

Yritysluotsien avulla yritykset löytävät helpommin oikeat yhteistyötahot kaupungin toimijoista. Yritysluotsit auttavat yrittäjiä erityisesti maankäyttö- ja lupa-asioissa, työvoima ja osaamistarpeissa sekä edistävät yritysyhteistyötä ja kehittävät alueellisia yrittäjäverkostoja. Helsingin kolme yritysluotsia vastaavat kukin omista erikoisaloistaan.

Helsinkiä kehitetään yhdessä eri toimialojen asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Helsingin kaupunki haluaa tukea ja rakentaa tätä vuorovaikutusta yhä tiiviimmäksi. Yhteistyön merkitys korostuu pandemiasta toipuvassa kaupungissa. Ponnistaakseen takaisin kasvu-uralle, kaupungin on oltava hereillä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa yrityskentän kanssa.

“Esimerkiksi kulttuuri- ja ravintola-alalla on merkittävä rooli pandemianjälkeisessä asiakasvirtojen palautumisessa. Kaupunki elää elämystaloudesta.” kertoo Helsingin kaupungin yritysluotsi Jukka-Pekka
Tolvanen
, jonka erityisosa-alueina ovat juuri kulttuuri- ja ravintola-ala sekä vapaa-ajan toimijat.

Yritysluotsit eivät ole kaupungin ainoita luotseja. Yritysluotsit tekevät yhteistyötä myös esimerkiksi kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta edistävien stadiluotsien kanssa. Stadiluotsit toimivat Helsingin kaikissa eri suurpiireissä ja auttavat alueellaan kaupunkilaisia löytämään oikeat vaikuttamiskanavat sekä tietoa, ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi osallistuvaan budjetointiin. Eli siinä missä stadiluotsit aktivoivat asukkaita, yritysluotsit luotsaavat yrittäjiä. Yhteistyö stadiluotsien kanssa parantaa yritysten osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia erityisesti alueellisesti. Yhteistyö tukee myös vuorovaikutusta alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja -verkostojen kanssa.

Stadi- ja yritysluotsien vuorovaikutus on vain yksi osoitus yritysluotsitoiminnan ytimestä – yhteistyöstä.

Kuuma linja kaupungin ja yritysten välillä

Yritysluotsitoiminta on kehittynyt ja myös muuttunut kolmessa vuodessa.

“Yritysten tarpeisiin reagoimisen rinnalle on noussut aktiivinen tiedonjako ja vuorovaikutus. Olemme huomanneet, että mitä enemmän yritykset tietävät Helsingin tarjoamista mahdollisuuksista ja palveluista yrittäjille, sitä todennäköisemmin he myös suosittelevat Helsinkiä muille alan yrityksille.” yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen kertoo.

Kolmen vuoden aikana yritysten tietoisuus yritysluotsitoiminnasta on kasvanut. Yritysluotsit tarjoavat tehokkaan ja suoran tiedonvälityksen kanavan, eräänlaisen kuuman linjan, kaupungin ja yritysten välille. Jukka-Pekka Tolvanen kehottaa yrityksiä ottamaan rohkeasti yhteyttä yritysluotseihin myös tulevaisuudessa:

“Yritysluotseja voi lähestyä vapaasti ja matalalla kynnyksellä, jos kaipaa neuvoja esimerkiksi kaupungin palveluihin tai verkostoitumiseen liittyen. Kannattaa myös avoimesti kertoa kehittämisideoita. Vuorovaikutus lisää ymmärrystä puolin ja toisin.”

Helsingin yritysluotsit ovat täällä yrityksiä ja yrittäjiä varten. Tavoitat yritysluotsit helpoiten sähköpostitse osoitteesta: yritysluotsit@hel.fi.

Stadiluotseista saat puolestaan lisätietoa täältä. 

Uutisen kuvassa ovat Helsingin kaupungin yritysluotsit. Heidi Lihrin erityisvastuualueena on
työvoima, kasvatus ja koulutus. Jukka-Pekka Tolvanen vastaa erityisesti
ravintola-, kulttuuri- sekä vapaa-ajan toimijoista. Suvi Tuiskusen tehtävää
maankäyttöön ja lupa-asioihin erikoistuneena yritysluotsina hoitaa tällä
hetkellä Robin Easton. Kuva: Sakari Röyskö