Siirry suoraan sisältöön

Yritysluotsit tuovat kaupungin lähemmäs yrittäjää

20.04.2022

Tiesitkö, että Helsingin kaupungilla työskentelee yritysluotseja, joihin yrittäjä voi ottaa yhteyttä ja kysyä oikeastaan mitä vain kaupungin yrittäjille suunnatuista palveluista tai vaikka lupa-asioista? Yritysluotsit tarjoavat paikallisille yrittäjille suoran kanavan kaupungin joskus hankalalta tuntuvaan hallintokoneistoon.

Yritysluotsit ovat yhteyshenkilöitä kaupungin ja elinkeinoelämän välillä. He ovat molempien maailmojen erikoisosaajia, jotka tuntevat niin yrityskentän kuin kaupungin lupakäytännöt ja toimialojensa avainhenkilöt.

Kuuma linja kaupungin ja yritysten välillä

Yritysluotsit neuvovat yrityksiä, jotka haluavat sijoittua Helsinkiin tai kuulla lisää kaupungin palveluista. He kuuntelevat tarkasti yrityskentän tarpeita ja ovat kärryillä alansa ajankohtaisista trendeistä. Lisäksi yritysluotsit ohjeistavat kaupungin sisäisiä toimijoita yritysmyönteisemmiksi, jotta yritysten asiointi kaupungin kanssa olisi mahdollisimman sujuvaa. Yritysluotsit muodostavat siis tehokkaan ja suoran tiedonvälityksen kanavan, eräänlaisen kuuman linjan, Helsingin kaupungin ja yritysten välille.

Helsingin kaupungilla on kolme yritysluotsia, joilla kaikilla on oma erikoisalansa. Yksi keskittyy työvoiman ja osaamistarpeiden kysymyksiin, toinen maankäyttö- ja lupa-asioihin ja kolmas yritysyhteistyöhön erityisesti ravintoloiden sekä kulttuurin ja vapaa-ajan yritysten kanssa.

Ravintola-alan, kulttuurin ja vapaa-ajan yritysyhteistyöstä vastaava yritysluotsi Jukka-Pekka
Tolvanen
on huomannut, että erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille kaupungin tarjoama hallinnollinen apu on tärkeää.

”Kaupunki saattaa näyttää monen yrittäjän silmin monimutkaiselta hallinnolliselta möhkäleeltä, joten apumme on usein tervetullutta,” Tolvanen kertoo.

Kun yritysluotsit opastavat yrittäjiä oikeiden palveluiden pariin, he samalla havainnoivat, mitkä asiat ovat yrittäjille vaikeita hahmottaa ja miten niitä olisi kehitettävä, jotta jatkossa asiat luonnistuisivat helpommin.

Elinvoimainen Helsinki tarvitsee eri alat yhdistävää elämyksellisyyttä

Jukka-Pekka Tolvasen työn kantava teema on Helsingin kaupungin ja varsinkin sen ydinkeskustan elinvoiman kehittäminen erityisesti ravintola-alan yhteistyötä syventämällä.

Ravintola-alan merkitys Helsingin kaupungille on suuri. Helsinki on nouseva ruokamatkailukohde ja kaupungista löytyy jopa seitsemän Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa. Gastro- eli ruokamatkailu on kasvava trendi maailmalla. Jotta Helsinki saisi osansa ruokamatkailijoista, matkailu- ja ravintola-alan välistä yhteistyötä on tiivistettävä.

Tähän tavoitteeseen liittyy myös laajemmin kaupungin elämyksellisyyden ja elämystalouden kehittäminen. Elämyksellisyyden kokonaisuus muodostuu matkailutoimijoista, ravintoloista ja tapahtumista.

“On vaikeaa kuvitella Suomen pääkaupunkia elinvoimaisena ilman kulttuurin, vapaa-ajan ja ravintola-alan palveluita. Kaupunki elää elämystaloudesta,” Tolvanen sanoo.

Tolvasen mukaan on luonnollista, että aloja tuodaan tiiviimmin yhteen. Esimerkiksi Helsingin erityispiirteen ”merellisen Helsingin” ympärille voidaan rakentaa elämyksellisyyttä yhdistämällä merellisiä tapahtumia ravintola-alan tarjontaan ja matkailijoita houkutteleviin kampanjoihin.

Kun ravintola-ala ja muut elinkeinotoimijat saatetaan yhä tiiviimpään yhteistyöhön, syntyy synergioita eri toimijoiden välille. Toisin sanoen palvelut ruokkivat toisiaan, silläravintolat tuovat asiakasvirtoja myös kulttuuripalveluihin ja keskustan myymälöihin. Kulttuuririentoihin puolestaan liittyy usein ravintolaillallinen. Näiden yhteyksien vahvistaminen luo elinvoimaa niin kaupungille kuin eri alojen yrityksille.

Kuvassa yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen, joka keskittyy työssään erityisesti ravintola-alan
yritysyhteistyöhön. (C) Helsingin kaupunki

Yritysluotsien tavoittaminen on helppoa

Helsingin kaupungin yritysluotsit ovat yrityksiä ja yrittäjiä varten. Heräsikö sinulle kysyttävää esimerkiksi ravintola-alan yhteistyöstä, lupa-asioista, maankäytöstä tai työvoimasta? Tavoitat kaikki yritysluotsit sähköpostitse osoitteesta: yritysluotsit@hel.fi.

Lisätietoa yritysluotseista
löydät kaupungin verkkosivuilta tämän linkin takaa.

Artikkeli on julkaistu alunperin Yritystä Stadiin -lehdessä 20.4.2022.