Siirry suoraan sisältöön

Digitalisaatio

Digitalisaation avulla kaupunki kehittää palveluja, jotka sujuvoittavat elämää ja toimintaa Helsingissä, niin kaupunkilaisten, yritysten, yhteisöjen, matkailijoiden, kaupungin työntekijöiden kuin päättäjienkin osalta.

Vuonna 2019 aloitetun kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman avulla kaupunki parantaa palvelujaan ja uudistaa toimintaansa monin tavoin. Muutokset liittyvät paitsi uusiin teknologioihin, myös kehittämisen kulttuuriin, organisoitumiseen, johtamiseen ja henkilöstön osaamiseen. Uudessa kaupunkistrategiassa digitalisaatio ja tiedolla johtaminen on nostettu yhdeksi painopistealueeksi.

Helsinki haluaa olla toiminnassaan yhä asiakaslähtöisempi ja ketterämpi, sekä hyödyntää dataa palveluissaan ja päätöksissään. Digitalisaatio voi edistää monella tapaa kestävän kehityksen tavoitteita ja tarjota uusia ratkaisuja sekä lisätä ihmisten osallistumismahdollisuuksia.

Saavutettavuuteen panostetaan

Digitalisaatio voi myös lisätä eriarvoisuutta. Digisyrjäytyminen on tunnistettu kasvavaksi ongelmaksi. Syrjäytyminen ja osallisuudesta paitsi jääminen voi kohdata kaiken ikäisiä ihmisiä. Koronapandemia toi vahvasti esiin juuri iäkkäämpien vaaran joutua digisyrjäytyneiksi. Helsingissä onkin panostettu paljon digiosaamisen kasvattamiseen ja digitaalisten palveluiden laatuun, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet palveluiden käyttöön. Lisää panostusta tarvitaan kuitenkin erityisesti ikäihmisiin ja myös laitteiden saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota kaikkien ikäryhmien osalta.

Myös saavutettavuus on tärkeä näkökulma. Saavutettavat digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä kaikille käyttäjille, myös ikääntyneille ja eri tavoin toimintarajoitteisille ihmisille. Kun saavutettavuus on huomioitu, mahdollisimman monet ihmiset voivat käyttää digitaalisia palveluita itsenäisesti.
Helsingin pyrkii digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA-tasoon. Jokaisesta kaupungin digitaalisesta palvelusta löytyy siirtymäajan jälkeen saavutettavuusseloste. Selosteessa kerrotaan, miten hyvin verkkosivusto tai sovellus vastaa saavutettavuusvaatimuksia ja miten saavutettavuuspalautetta voi antaa kaupungille tai valvontaviranomaiselle.