Siirry suoraan sisältöön

Digitalisering

Med hjälp av digitaliseringen utvecklar staden tjänster som gör livet och verksamheten smidigare i Helsingfors, både för invånare, företag, organisationer, turister, stadens arbetstagare och beslutsfattare.

Det ambitiösa digitaliseringsprogrammet som inleddes 2019 förbättrar stadens tjänster och förnyar verksamheten på många sätt. Förändringarna rör förutom ny teknologi även utvecklingskultur, organisering, ledning och personalens kompetens. I den nya stadsstrategin har digitalisering och ledning genom information lyfts fram som ett av fokusområdena.

Helsingfors stad vill bedriva en ännu mer kundorienterad och smidigare verksamhet samt utnyttja data i stadens tjänster och beslut. Digitaliseringen kan på många sätt främja målen för hållbar utveckling och erbjuda nya lösningar samt öka invånarnas möjligheter att delta.

Vi satsar på tillgänglighet

Digitaliseringen kan även leda till ökad ojämlikhet. Digital marginalisering har identifierats som ett växande problem. Marginalisering och utanförskap kan drabba alla åldersgrupper. Coronapandemin lyfte starkt fram att just äldre personer riskerar att bli digitalt marginaliserade. I Helsingfors har vi satsat mycket på att öka den digitala kompetensen och kvaliteten på de digitala tjänsterna för att alla ska ha likvärdiga möjligheter att använda tjänsterna. Ytterligare satsningar krävs dock, särskilt med avseende på de äldre, och även tillgången till utrustning måste beaktas i alla åldersgrupper.

Även tillgängligheten är ett viktigt perspektiv. Tillgängliga digitala tjänster är lättanvända för alla användare, även för äldre och personer med olika funktionshinder. När tillgängligheten beaktas kan så många som möjligt använda de digitala tjänsterna självständigt.

Helsingfors stad strävar efter att uppnå minst nivå AA enligt WCAG-riktlinjerna i tillgängligheten hos stadens digitala tjänster. Ett tillgänglighetsutlåtande kommer att finnas för stadens alla digitala tjänster efter övergångsperioden. I utlåtandet anges hur väl webbplatsen eller applikationen uppfyller tillgänglighetskraven och hur användaren kan lämna tillgänglighetsrespons till staden eller tillsynsmyndigheten.