Siirry suoraan sisältöön

Digitalisering

Helsingfors inledde 2019 ett ambitiöst digitaliseringsprogram för att förbättra stadens tjänster och förnya verksamheten på många sätt. Förändringarna rör förutom ny teknologi även utvecklingskultur, organisering, ledning och personalens kompetens.

Helsingfors vill bedriva en ännu mer kundorienterad och smidigare verksamhet samt utnyttja data i stadens tjänster och beslut. Digitaliseringen kan på många sätt främja målen för hållbar utveckling och erbjuda nya lösningar samt öka invånarnas möjligheter till delaktighet.

Å andra sidan kan digitaliseringen även leda till ökad ojämlikhet. Digital marginalisering har identifierats som ett växande problem. Marginalisering och utanförskap kan drabba alla åldersgrupper.

Coronapandemin lyfte starkt fram att just äldre personer riskerar att bli digitalt marginaliserade. När tjänsterna erbjöds på distans och all ärendehantering skulle ske på nätet, kunde många äldre inte ens delta i den dagliga livsföringen.

Vi satsar på tillgänglighet

I Helsingfors har vi satsat mycket på att öka den digitala kompetensen och kvaliteten på de digitala tjänsterna för att alla ska ha likvärdiga möjligheter att använda tjänsterna. Ytterligare satsningar krävs dock, särskilt med avseende på de äldre, och även tillgången till utrustning måste beaktas i alla åldersgrupper.

Även tillgängligheten är ett viktigt perspektiv. Tillgängliga digitala tjänster är lättanvända för alla användare, även för äldre och personer med olika funktionshinder. När tillgängligheten beaktas kan så många som möjligt använda de digitala tjänsterna självständigt.

Helsingfors har som mål att uppnå minst nivå AA enligt WCAG-riktlinjerna i tillgängligheten hos stadens digitala tjänster. Ett tillgänglighetsutlåtande kommer att finnas för stadens alla digitala tjänster efter övergångsperioden.  I utlåtandet anges hur väl webbplatsen eller applikationen uppfyller tillgänglighetskraven och hur användaren kan lämna tillgänglighetsrespons till staden eller tillsynsmyndigheten.

Invånarna har möjlighet att hantera insamlade personuppgifter

Helsingfors är en av de städer som öppnat sina datakällor mest i världen. Öppna data kan utnyttjas i till exempel forskning eller skapandet av nya tjänster. Med hjälp av öppna data och gränssnitt kan även företag och samfund utveckla tjänsterna, i stället för att staden själv måste uppfinna och producera allting.

Staden fastställer etiska principer för användningen av data och artificiell intelligens. Det är viktigt att varje individ vet hurdan information Helsingfors har om honom eller henne och kan påverka hur staden använder informationen. Helsingfors använder data på ett ansvarsfullt sätt med stadsinvånarnas samtycke och för att främja deras intressen.

Helsingfors vill utveckla stadens kompetens inom MyData. MyData är en princip för hantering av personuppgifter enligt vilken människor ska ha möjlighet att hantera, utnyttja och lämna ut de personuppgifter om dem som samlas in.

MyData-kompetens visar vägen mot ett rättvist, hållbart och välmående digitalt samhälle där delande och utnyttjande av personuppgifter baserar sig på konfidentiella relationer mellan människor och organisationer. Genom att använda data smart kan staden också, genom att utnyttja data och analyser, producera individuella och inriktade tjänster för stadsinvånarna effektivare och proaktivt när de behöver dem.

För att främja dessa mål har Helsingfors anslutit sig till det internationella nätverket MyData Global.