Siirry suoraan sisältöön

Ikäihmisten liikkuminen kaupungin hyvinvointityön keskiössä 2021–2023

Liikkuminen on terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta erityisen tärkeää vanhetessa. Tutkimusten mukaan suurin osa ikääntyneistä ei kuitenkaan liiku terveytensä kannalta riittävästi. Helsinki on tunnistanut, että ikääntyneiden liikkumisen lisäämiseen ja liikkumismahdollisuuksien parantamiseen tarvitaan huomattavasti kuntoliikuntaa laajempi lähestymistapa.

Vuonna 2021 ikäihmisten liikkuminen nostettiin kaupungin yhteiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen talousarviotavoitteeksi, ja kaupunkiyhteinen tavoite jatkui myös vuonna 2022 ja 2023. Jokainen kaupungin toimiala on mukana ikäihmisten liikkumisen edistämisessä. Yhteistyön tavoitteena on poistaa esteitä ikääntyneiden arkiselta liikkumiselta, joista tärkeimpiä ovat ympäristön esteellisyys, palveluiden saavutettavuus, haasteet kulkemisessa, mutta myös yksinäisyys ja sosiaalisen tuen puute. Merkittävä osa ikääntyneistä ei löydä sujuvasti tietoa olemassa olevista palveluista hyvinvointinsa tueksi.

Vuoden 2021 jälkeen toimialoilla on toteutettu kymmeniä toimenpiteitä ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi. Konkreettisia esimerkkejä toimenpiteistä ovat muun muassa se, että kaupunkiympäristön toimialalla katu- ja puistonpenkkien määrää on lisätty yli 400 kappaleella, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita on parannettu ja talvikunnossapitoa tehostettu.

Sosiaali- ja terveystoimialalla liikkumissopimuksen käyttö on laajentunut kaikkiin sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluihin, ja sen käyttöaste on yhteensä yli 70 prosenttia. Liikkumisen puheeksiottoa ja liikkumiseen liittyvää neuvontaa on lisätty Seniori-infossa ja liikkumiseen aktivoivia etäpalveluita on tuotettu runsaasti sosiaali- ja terveystoimialalla sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Ikääntyneille suunnattuja tanssi- ja liikuntakursseja on järjestetty Työväenopistossa ja Arbiksessa ja niiden määrää lisätään vuonna 2023.

Vuonna 2021 ja 2022 kymmeniä järjestöjä ja yhdistyksiä on avustettu yhteensä 3,4 miljoonalla eurolla, ja avustukset ovat kohdentuneet helsinkiläisten ikääntyneiden liikkumista ja kulttuuria edistävään toimintaan. Ikäihmisten liikkumiseen kannustavia kampanjoita on toteutettu useita, ja vuoden 2021 Anna arjen liikuttaa -viestintäkampanja tavoitti arviolta 100 000 helsinkiläistä.

Kirjastoihin on tuotettu 30 Senioriliikuntareppua lainattavaksi, ja ikääntyneiden liikunnan vertaisohjaajia on koulutettu useita kymmeniä. Ikääntyneiden ohjattua liikuntaa on kehitetty yhteistyössä liikuntapalveluiden, palvelukeskusten, Työväenopiston ja Urheiluhallit Oy:n kanssa vuodesta 2021 lähtien.

Ikääntyneiden kulttuuri- ja vapaa-aika -verkkosivusto on julkaistu alkuvuodesta 2023 helpottamaan tiedonsaantia kaupungin erilaisista ikääntyneille suunnatuista vapaa-ajan palveluista ja mahdollisuuksista. Yhteinen työ ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi jatkuu vuonna 2023.

Lukuisista toimenpiteistä huolimatta ja erityisesti pitkään jatkuneista koronaolosuhteista johtuen työtä ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi on tarpeellista jatkaa toimialarajat ylittävästi.