Siirry suoraan sisältöön

Hållbar utveckling

I Helsingfors tjänsterna fungerar bra och naturen är nära - för de flesta stadsbor är Helsingfors det bästa stället i världen att bo, arbeta och leva ett unikt liv. Men det dagliga livet för många är annorlunda. För att Helsingfors ska utvecklas till en ännu jämnare och lyckligare stad är det viktigt att titta på hållbarheten i stadsutvecklingen ur många perspektiv - människor, miljö och ekonomi.

Varför är hållbar utveckling viktig och varför övervakas den?

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och kontrollerad social förändring i städer och kommuner som sker globalt, regionalt och lokalt. Målet är att säkra möjligheter till ett gott liv för nuvarande och framtida generationer. Utveckling kan inte vara hållbar utan begränsad och rationell användning av naturresurser samtidigt.

Läs mer

Hållbar utveckling är en del av stadens kärnverksamhet

Helsingfors styrkor är att innebörden i SDG-målen vad gäller respekt för miljö, välbefinnande, jämlikhet och samarbete redan syns ganska väl i stadens värderingar och verksamhet. Utgångspunkten i till exempel ordnandet av de grundläggande tjänsterna är att de ska vara öppna och tillgängliga för alla.

Läs mer

Pionjär för lokal rapportering

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utvecklingen. Denna handlingsplan Agenda 2030 syftar på att nå en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt.

Läs mer

Helsingfors första FN-rapport

Helsingfors stads första frivilliga genomföranderapport för hållbar utveckling överlämnades till FN 2019.

Läs mer