Siirry suoraan sisältöön

Hållbar utveckling

I Helsingfors fungerar tjänsterna och naturen är nära – för de flesta stadsbor är Helsingfors världens bästa plats att bo, arbeta och leva sitt liv på. För en del är vardagen ändå inte sådan. För att Helsingfors ska utvecklas till en ännu jämlikare och lyckligare stad att bo i, är det viktigt att studera hållbarheten i stadsutvecklingen ur många olika perspektiv – såväl det mänskliga perspektivet som miljöperspektivet och det ekonomiska perspektivet.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrd samhällelig förändring som sker globalt, regionalt och lokalt i städerna och kommunerna. Målet med den är att trygga möjligheten till ett bra liv för nuvarande och kommande generationer. Utveckling kan inte vara hållbar om man inte beaktar de begränsade naturresurserna och hållbar användning av dem.

Läs mer

Hållbart Helsingfors

Helsingfors har trots utmanande omständigheter lyckats verkställa mål för hållbar utveckling i sin strategi. Det finns ändå mycket kvar att göra. Läs borgmästare Juhana Vartiainens förord om utvärderingen av hållbar utveckling 2023 här.

Lue lisää

Den tredje utvärderingen av hållbar utveckling

Helsingfors stad har i sin strategi Läge för tillväxt 2021–2025 förbundit sig till att främja och utvärdera FN:s mål för hållbar utveckling. Helsingfors stad har gjort frivilliga utvärderingar av hållbar utveckling (VLR, Voluntary Local Review) 2019 och 2021. Den här tredje frivilliga utvärderingen av staden fortsätter och fördjupar utvärderingen av centrala. År 2023 är utvärderingen av hållbar utveckling en del av halvtidsutvärderingen av stadens strategi.

Läs mer

Rapport om hållbar utveckling 2019

Helsingfors stads första frivilliga rapport om verkställande av hållbar utveckling (Voluntary Local Review, VLR) överlämnades till FN år 2019.

Läs mer

Rapport om hållbar utveckling 2021

Helsingfors stads andra rapport om verkställande av hållbar utveckling blev klar och överlämnades till FN år 2021.

Läs mer