Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors främjar ibruktagandet av ett eventuellt coronapass inom kultur-, restaurang- och evenemangsbranschen – en verksamhetsmodell testas den 23 augusti 

Helsingfors stad stöder statsförvaltningen i att främja ett snabbt ibruktagande av det planerade coronapasset. Målet är att coronapasset ska tas i bruk i icke-lagstadgade tjänster inom begränsade sektorer såsom kultur, evenemang och restauranger. Dessa sektorer har en stor betydelse för att skapa livskraft i stora städer som Helsingfors, och därför skulle coronapasset ha en stor inverkan på ett behärskat öppnande av samhället samt en nystart av turismen.  

Helsingfors har erbjudit staten partnerskap i utvecklingen av coronapasset och relaterade pilotförsök tillsammans med Helsingfors kultur-, restaurang- och evenemangssektor. Helsingfors stad är beredd att satsa på en snabb utveckling och snabba försök med coronapasset. Utvecklingsarbetet utförs i samarbete med staten och näringslivet, och man strävar efter att dra nytta av övriga EU-länders lösningar i arbetet.

”Coronapasset skulle göra det möjligt att minska på begränsningarna, och i och med ibruktagandet av passet skulle vi på ett väsentligt sätt kunna underlätta både företagens verksamhet och till exempel ungdomsarbetslösheten. Eftersom ärendet är brådskande och viktigt söker vi aktivt lösningar för att använda coronapasset i Helsingfors. Vi genomför ett pilotprojekt med verksamhetsmodellen med snabb tidtabell, och det första försöket på liten skala genomförs redan nästa vecka i samarbete med evenemangs- och restaurangbranschen”, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.  

Coronapasset skulle särskilt förbättra ungdomars sysselsättning  

Turism-, restaurang- och evenemangsbranschen är mycket viktig för Helsingfors. Samtidigt har just de här sektorerna lidit mest av coronakrisen. Till exempel har evenemangsindustrins omsättning i Nyland minskat med nästan en miljard euro på grund av coronaviruset.

Huvudstadsregionen har också utsatts för de långvarigaste och mest omfattande coronabegränsningarna. Den utdragna coronakrisen har särskilt reflekterats i unga vuxnas sysselsättning, eftersom turism-, restaurang- och evenemangssektorerna i Helsingfors har varit mycket viktiga sysselsättare särskilt för unga vuxna. Jämfört med det övriga landet har Helsingfors också den klart största andelen av unga vuxna relativt sett.    

Ibruktagandet av coronapasset skulle främja ett behärskat öppnande av samhället  

Syftet med det planerade coronapasset är att minska förekomsten av coronavirussmittor som har samband med fysiska sammankomster av människor och att främja ett hälsosäkert öppnande av samhället. I och med coronapasset kunde man avveckla de existerande begränsningarna eller undvika att ta i bruk nya, stramare begränsningar. Med hjälp av coronapasset kan människor bevisa sin nedsatta risk för smittsam coronavirusinfektion. Med passet avses ett pålitligt intyg på genomliden coronavirussjukdom inom en viss tidsperiod, ett färskt negativt testresultat eller vaccinationsserie. I stället för ett detaljerat intyg skulle personen som kontrollerar coronapasset endast se att personen har en nedsatt smittrisk.  

Arbetsgruppen som främjar coronapasset och som leds av social- och hälsovårdsministeriet har i uppgift att utvärdera förutsättningarna för och behovet av lagstiftning gällande coronapasset samt att verkställa en eventuell regeringens proposition med förslag till lagstiftning om coronapasset. Helsingfors har bjudits att delta i arbetsgruppen.   

Pilotförsök med en verksamhetsmodell genomförs i Helsingfors måndagen 23.8.2021   

Den 23 augusti 2021 ordnas det ett evenemang med inbjudna gäster i Helsingfors där ett möjligt sätt att använda coronapasset kommer att testas. I försöket, som baserar sig på frivillighet, följs alla gällande coronabegränsningar, och man kommer att använda EU:s coronaintyg, som kan skrivas ut själv via Mina Kanta-sidor, eller den relaterade QR-koden.