Siirry suoraan sisältöön

Befolkning

Social hållbarhet och välfärd står i centrum i stadens verksamhet, eftersom de ansluter direkt till den basservice som Helsingfors producerar.

Temat är omfattande och förknippas särskilt med de SDG-mål som gäller hälsa och välbefinnande, lärande, minskad ojämlikhet och jämställdhet. Om man jämför globalt är Helsingfors en mycket välmående stad och vi har till exempel inga stora problem vad gäller primärhälsovård eller svält.

Även våra inlärningsresultat samt pedagogiska tjänster och utbildningstjänster håller toppklass. Utmaningarna i temana är knutna i synnerhet till den allmänna ökningen av ojämlikheten och välfärdsskillnaderna, mentalt välbefinnande, övervikt, våld i nära relationer och främjande av jämlikhet.

Välbefinnande och hälsa

Främjande av välfärd och hälsa är gemensamt stöd och gemensam verksamhet som inbegriper alla aktörer och som grundar sig på hållbar utveckling, stärker olika befolkningsgruppers resurser och hjälper till att åtgärda levnadsförhållanden och andra strukturella brister samt stödja allas jämlika möjligheter att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Läs mer

Lärande

Helsingfors vill vara världens mest effektiva stad för lärande. Staden erbjuder högklassig och attraktiv närservice inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. I det växande Helsingfors krävs ständigt aktiva åtgärder och investeringar för att alla ska kunna garanteras en öppen, jämlik och högklassig utbildning samt livslånga inlärningsmöjligheter.

Läs mer

Jämställdhet och jämlikhet

Helsingfors mål är att vara en stad som bygger på de mänskliga rättigheterna och där alla får synas, höras, leva och delta som jämställda och jämlika utan vare sig direkt eller indirekt diskriminering. För att nå målet krävs ett starkt engagemang och ett kontinuerligt och målmedvetet arbete för att främja jämställdheten och jämlikheten i staden.

Läs mer

Minskad ojämlikhet

Globalt sett är vi på god nivå i Helsingfors när det gäller många frågor kring ojämlikheten. Ojämlikhet och marginalisering är ändå två av de allvarligaste problemen i Helsingfors. De är också ihärdiga och långvariga problem, även om flera av stadens program och mål under många år har försökt minska dem.

Läs mer

Delaktighet

Delaktigheten är särskilt kopplat till jämlika möjligheter att delta, delaktighet för invånarna i stadsplaneringen och ett inkluderande beslutsfattande. Globalt sett är möjligheterna att delta och interaktionen på god nivå i Helsingfors.

Läs mer

Trygghet

Helsingforsborna upplever sitt eget bostadsområde, innerstaden och trafikmedlen tryggare än någonsin tidigare. Förändringen har varit positiv hos både kvinnor och män, även om erfarenheter av otrygghet fortfarande är betydligt vanligare hos kvinnor.

Läs mer