Siirry suoraan sisältöön

Befolkning

Social hållbarhet och välfärd står i centrum i stadens verksamhet och ansluter direkt till den basservice som Helsingfors producerar. Temat är omfattande och förknippas särskilt med de SDG-mål som gäller hälsa och välbefinnande, lärande, minskad ojämlikhet och jämställdhet mellan könen.

Internationellt sett är Helsingfors en välmående stad, där basservicen i anslutning till befolkningens välbefinnande och hälsa samt utbildning är på en god nivå och jämlikt tillgänglig för alla. Utmaningarna i social hållbarhet är knutna i synnerhet till ökningen av ojämlikheten och välfärdsskillnaderna, psykiskt välbefinnande, övervikt, våld i nära relationer och jämlikhet.

Åren som präglats av coronakrisen och det ryska anfallskriget mot Ukraina har orsakat press på det sociala välbefinnandet och oro över folkets vardag och utkomst.

Välfärd och hälsa

Främjandet av välfärd och hälsa är ett gemensamt förebyggande stöd och verksamhet som bygger på hållbar utveckling och som stärker olika befolkningsgruppers mentala resurser. Att främja välfärd och hälsa är en av Helsingfors stads centralaste åtgärder för att främja social hållbarhet. Huvudsyftet är att minska skillnaderna i välfärd och hälsa.

Läs mer

Lärande

Helsingfors vill vara världens mest effektiva stad för lärande. Staden erbjuder högklassig och attraktiv närservice inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. I det växande Helsingfors krävs ständigt aktiva åtgärder och investeringar för att alla ska kunna garanteras en öppen, jämlik och högklassig utbildning samt livslånga möjligheter till lärande.

Läs mer

Jämställdhet och jämlikhet

Helsingfors mål är att vara en stad som bygger på de mänskliga rättigheterna och där alla får synas, höras, leva och delta som jämställda och jämlika utan vare sig direkt eller indirekt diskriminering. För att nå målet krävs ett starkt engagemang och ett kontinuerligt och målmedvetet arbete för att främja jämställdheten och jämlikheten i staden.

Läs mer

Minskad ojämlikhet

Globalt sett är vi på god nivå i Helsingfors när det gäller många frågor kring ojämlikheten. Ändå är ojämlikhet och marginalisering ett av de allvarligaste problemen i Helsingfors. Det är också ett ihärdigt och långvarigt problem, även om många av stadens program och mål i åratal har försökt minska det.

Läs mer

Delaktighet

Delaktigheten är särskilt kopplat till jämlika möjligheter att delta, delaktighet för invånarna i stadsplaneringen och ett inkluderande beslutsfattande. Globalt sett är möjligheterna att delta och interaktionen på god nivå i Helsingfors.

Läs mer

Säkerhet och riskhantering

Enligt den senaste trygghetsundersökningen som gjordes 2021 anser 89 procent av invånarna i Helsingfors att Helsingfors är tryggt. Skillnaderna i upplevelserna av trygghet mellan stadsdelarna har inte minskat.

Läs mer