Siirry suoraan sisältöön

Miljö

I en stad med hög konsumtion och levnadsstandard är ekologisk hållbarhet en stor utmaning.

I global granskning är Helsingforsbornas ekologiska fotavtryck stort: vår konsumtionsnivå överskrider gränserna för jordens bärkraft. Å andra sidan har miljöns tillstånd i Helsingfors förbättrats enligt många mätare, och miljöskyddet och miljötjänsterna, såsom avfallshanteringen och vattenförsörjningen, är på en bra nivå.

När staden växer orsakas de största framtida utmaningarna av förtätningen av stadsstrukturen och trafikens inverkan på luftkvaliteten, bullernivån och naturen. Staden spelar en central roll i säkerställandet av den ekologiska hållbarheten, eftersom staden inom många områden har ansvaret för funktioner med koppling till den, såsom lokala klimat- och miljöskyddsåtgärder, upprätthållande av grön- och rekreationsområden, stadsplanering och infrastruktur.

Klimat och energi

KOMMER SENARE

Läs mer

Lokal natur och mångfald

Helsingfors är en grön havsstad. Grönområdena täcker mer än en tredjedel av stadens yta och två tredjedelar av hela stadens område är hav. Fingerstrukturen av grönområden, som sömlöst ansluter till havsområdena, är intakt och helhetligt, och ett unikt särdrag bland världens städer.

Läs mer

Vattenekosystemen

Helsingfors har rent dricksvatten och en fungerande hantering av avloppsvatten för alla. Avloppsvattenreningen håller dessutom toppklass. Östersjöns situation har förbättrats under de senaste årtiondena men är fortfarande ett av världens känsligaste och mest förorenade hav som lider särskilt av eutrofiering.

Läs mer