Siirry suoraan sisältöön

Miljö

Som en stad med hög konsumtion och levnadsstandard är ekologisk hållbarhet en stor utmaning för Helsingfors. Globalt sett är helsingforsarnas ekologiska fotavtryck stort och vår konsumtionsnivå överskrider gränserna för jordens bärkraft. De konsumtionsbaserade utsläppen i Helsingfors har uppskattats vara mer än dubbelt så stora som de uppmätta utsläppen. Å andra sidan har miljöns tillstånd i Helsingfors förbättrats enligt många mätare, och miljöskyddet och miljötjänsterna, såsom avfallshanteringen och vattenförsörjningen, är på en bra nivå.

Målet för stadsstrategin som godkändes hösten 2021 är att hållbar tillväxt ska vara förenlig med de ekologiska ramvillkoren. Staden spelar en central roll i säkerställandet av den ekologiska hållbarheten, eftersom staden inom många områden har ansvaret för funktioner med koppling till den, såsom lokala klimat- och miljöskyddsåtgärder, upprätthållande av grön- och rekreationsområden, stadsplanering, underhåll och byggande av infrastruktur, energiproduktion via koncernbolag samt hantering av avfall och avloppsvatten tillsammans med kommunerna i huvudstadsregionen.

I synnerhet belastningen på vatten, klimat och mark har minskat i Helsingfors under de senaste åren. I takt med att staden växer är de största utmaningarna i framtiden att minska miljökonsekvenserna av trafik och byggande samt att främja hållbar konsumtion. Den cirkulära ekonomin måste bli en större del av de centrala processerna för att förbättra utsläppen och resurseffektiviteten. Dessutom kräver övergången till en ekonomisk modell för cirkulär ekonomi betydande satsningar. Som stöd för att lösa utmaningarna behövs delaktighet, information och forskning.

Program och undersökningar:

Helsingfors stads miljörapport 2021
Helsingfors miljöattitydenkät 2022 (på finska)

Klimatet

Under de senaste åren har man satsat mycket på att stävja klimatförändringen och fattat viktiga beslut för åratal framöver kring att minska utsläppen.

Läs mer

Lokal natur och mångfald

Helsingfors är en grön havsstad. Grönområdena täcker mer än en tredjedel av stadens yta och två tredjedelar av hela stadens område är hav. Fingerstrukturen av grönområden, som sömlöst ansluter till havsområdena, är intakt och helhetligt, och ett unikt särdrag bland världens städer.

Läs mer

Vattenekosystemen

Helsingfors har rent dricksvatten och en fungerande hantering av avloppsvatten för alla. Avloppsvattenreningen håller dessutom toppklass. Östersjöns situation har förbättrats under de senaste årtiondena men är fortfarande ett av världens känsligaste och mest förorenade hav som lider särskilt av eutrofiering.

Läs mer