Siirry suoraan sisältöön

Sammanfattning och mätare

På den här sidan har vi sammanställt en sammanfattning av den frivilliga lokala rapporten för hållbar utveckling (Voluntary Local Review, VLR) för år 2023 samt dess mätare, rekommendationer och strategiledning.

Sammanfattning

Helsingfors lyckades i varierande grad med att förverkliga målen för hållbar utveckling: vissa mål har redan nu uppnåtts, medan det ännu krävs insatser för att uppnå i synnerhet målen för ekologisk hållbarhet. Här kan du läsa en kortfattad beskrivning av situationen för respektive mål i Helsingfors.

Läs mera

Mätare

Vi har här samlat alla de över 60 mätare för hållbar utveckling med vilka vi följer upp uppnåendet av målen i Helsingfors. I mätarna framgår deras källor och utvecklingstrenden under den senaste tiden.

Läs mera

Strategisk hållbarhetsledning

Mycket arbete har gjorts i Helsingfors för att knyta FN:s mål för hållbar utveckling till Helsingfors stadsstrategi och stadens dagliga verksamhet. Här kan du läsa om hur främjandet av hållbar utveckling har knutits till stadskoncernens verksamhet.

Läs mera

Rekommendationer

Utifrån utvärderingen av hållbar utveckling har stadens experter lyft fram observationer och åtgärder genom vilka målen för hållbar utveckling kan förverkligas i Helsingfors. Det finns till exempel en del att utveckla i samordningen av motstridiga mål, och åtgärderna för koldioxidneutralitet behöver utökas.

Läs mera