Siirry suoraan sisältöön

Varför är hållbar utveckling viktig och varför övervakas den?

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och kontrollerad social förändring i städer och kommuner som sker globalt, regionalt och lokalt. Målet är att säkra möjligheter till ett gott liv för nuvarande och framtida generationer. Utveckling kan inte vara hållbar utan begränsad och rationell användning av naturresurser samtidigt.

En hållbar stad säkerställer möjligheterna till ett gott liv för nuvarande och framtida generationer på lika villkor, samtidigt som man tar hänsyn till de begränsade naturresurserna och hela vår planet. Den ekonomiska aktiviteten bör begränsas så att den biologiska mångfalden inte lider och samtidigt stöds invånarnas egenmakt och sociala rättvisa.

Kärnan i social hållbarhet är social rättvisa och inkludering, som städer genomför genom sina egna handlingar. I en socialt hållbar stad förhindras överföring av nackdelar från en generation till nästa och ojämlikheten minskas, till exempel genom ett brett utbud av tjänster.

Utmaningen är att kombinera hög välbefinnande med miljömässig hållbarhet

Viktiga teman för hållbar utveckling i Helsingfors är koldioxidsnål, en smart stad, hälsa och social hållbarhet.

Utmaningen med hållbar utveckling är att det inte har varit möjligt att uppnå höga nivåer av välbefinnande på ett miljövänligt sätt. Ansträngningar görs för att förbättra hållbarheten i städerna genom att utveckla nya lösningar, göra gamla metoder mer hållbara, multiplicera god praxis och stärka det internationella samarbetet.

Utmaningarna med ekologisk hållbarhet är brådskande, eftersom klimatförändringarna är en enorm kris som redan kräver snabba åtgärder. Den rådande COVID-19-pandemin visar dock att social hållbarhet också kan splittras eftersom många människors normala vardag är upprörd på grund av den globala hälsokrisen.

Agenda 2030

FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling fungerar som en vägledande ram för hållbar utveckling. Vid toppmötet i New York i september 2015 enades FN:s medlemsstater om målen för hållbar utveckling och agendan för att styra globala utvecklingsinsatser fram till 2030. Avtalet innehåller 17 olika mål som tar upp hållbar utveckling.

Finland har varit en av pionjärerna i genomförandet av Agenda 2030. Det samhällsåtagandet för hållbar utveckling är ett av de praktiska verktyg som Finland har använt att samla aktörer från olika områden för att främja gemensamma mål.

Helsingfors den andra staden i världen som rapporterade till FN

Som andra stad i världen har Helsingfors förbundit sig till modellen för lokal rapportering om målen för hållbar utveckling som skapats av New Yorks stad. Från och med 2018 har vi tillsammans med New Yorks stad och våra övriga partner strävat efter att främja ett brett ibruktagande av rapporten i hela världen, och fler än 200 städer i världens alla hörn har redan gått med.

Läs mer