Siirry suoraan sisältöön

Från agenda till handling 2021

Detta är Helsingfors andra FN SDG-rapporten (Sustainable Development Goals) om hållbar utveckling. Rapporten, som färdigställdes i maj 2021, betonar konkreta åtgärder och syftar också till att identifiera teman som kräver utveckling och de som uppstår särskilt i kölvattnet av koronapandemin.

Sammanfattning av rapporten om hållbar utveckling

Globalt sett ligger Helsingfors på en rätt god nivå visavi hållbar utveckling och vi är på god väg att verkställa många av FN:s SDG-mål. Detta innebär dock inte att vi inte skulle ha något kvar att göra för att uppnå SDG-målen.

Läs mer

Målen för rapporteringen

I rapporten strävar man efter att ur perspektivet för hållbar utveckling bedöma strategiperioden med fokus på konkreta åtgärder och samtidigt identifiera teman som måste utvecklas. Rapporten består av kortfattande beskrivningar av de olika temana, indikatorerna som mäter utvecklingen och mer narrativa exempel på stadens olika verksamheter i vardagen.

Läs mer

Strategiperioden 2017–2021

I tryggandet av en hållbar tillväxt under strategiperioden har det skett positiva och målenliga framsteg i utvecklingen av stadsstrukturen och boendet. Utvecklingsobjekt är utveckling av livskraften i centrumet och bostadsområdena samt de större helheterna i programmet för utsläppsreduktion.

Läs mer

Främjande av hållbar utveckling i stadsorganisationen

För närvarande leds olika hållbarhetsteman genom delprogram, strategier och spetsprojekt underställda stadsstrategin, vilka samordnas på stadsnivån. I staden finns dessutom olika nätverk, kommittéer och arbetsgrupper som främjar hållbarhetsteman, till exempel SDG-arbetsgruppen, nätverket för mänskliga rättigheter och klimatnätverket.

Läs mer

Öppenhet, rättvisa och samarbete

Viktiga principer för stadens verksamhet är öppenhet och rättvisa. Ett öppet beslutsfattande och invånarnas möjligheter att delta är grunden för en god förvaltning.

Läs mer

Coronakrisens effekter och hållbar återhämtning

Coronapandemin har inneburit en massiv världsomfattande hälsomässig, social och ekonomisk kris. Helsingfors mål är att minimera direkta skador, skapa förutsättningar för ny tillväxt och säkerställa att Helsingfors är världens bäst fungerande stad även efter coronakrisen.

Läs mer

Digitalisering

Helsingfors inledde 2019 ett ambitiöst digitaliseringsprogram för att förbättra stadens tjänster och förnya verksamheten på många sätt. Förändringarna rör förutom ny teknologi även utvecklingskultur, organisering, ledning och personalens kompetens.

Läs mer

Helsingfors FN-Ungdoms bedömning av rapporten

Som en del av Helsingfors Från agenda till handling 2021-rapportering om hållbar utveckling bad vi Helsingfors FN-Ungdom om kommentarer och åsikter om rapportens innehåll. Dessa kommentarer är en del av Helsingfors konstanta utveckling i arbetet för hållbar utveckling.

Läs mer