Siirry suoraan sisältöön

Ansökan om allmänt understöd och verksamhetsunderstöd för invånardelaktighet inleds i april

Helsingfors stad delar i år ut 1 096 000 euro i bidrag för invånardelaktighet. Delta i infomötet på webben den 24 mars 2022 kl. 17.00–18.30.

Bidrag för invånardelaktighet beviljas för underhåll av invånarhus och samordning av deras verksamhet samt för utveckling av strukturer och metoder som förbättrar invånardeltagandet.

Understödskategorierna för invånardelaktighet är allmänt understöd och verksamhetsunderstöd som söks en gång om året och små understöd som kan sökas året runt. Bidragen beviljas enligt de bidragskriterier som stadsstyrelsen har fastställt.

Delta i infomötet på webben

Helsingfors stads infomöte om bidrag för invånardelaktighet hålls i Teams torsdagen den 24 mars 2022 kl. 17.00–18.30. Vid infomötet presenteras understödskategorierna för invånardelaktighet och bidragskriterierna samt uträttande av ärenden i det elektroniska bidragssystemet.

Mer information och anmälningar till infomötet.

Ansökningstiden för allmänt understöd och verksamhetsunderstöd för invånardelaktighet för 2023 inleds den 1 april 2022 och avslutas den 30 april 2022 kl. 16.00. Ansökningstiden för små understöd inleddes i januari och pågår fortfarande. Bidrag söks på asiointi.hel.fi-palvelussa.

Läs mer:

Hitta ditt eget sätt att delta och påverka Helsingfors utveckling

Foto: Julia Kivelä (c) Visit Finland.