Siirry suoraan sisältöön

Att företag inom hälsobranschen kommer på marknaden görs snabbare med ny tjänst

Befolkningens åldrande, nativitetsminskning och ändringar inom social- och hälsovården utmanar Finland. Välfärds- och hälsoteknik har en nyckelroll när nya lösningar utvecklas. Helsingfors stad, yrkeshögskolan Metropolia och HUS har i samarbete utvecklat en ny tjänst, Health Proof Helsinki, där det har skapats ett nytt ekosystem inom hälsobranschen som testmiljö för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Målet är att göra företagens forsknings- och testningsstig smidigare inom välfärds- och hälsobranschen inför sjukhustestning.

Health Proof Helsinki erbjuder en miljö för samarbetsinriktad och behovsprövad forsknings-, utvecklings- och undervisningsverksamhet, som saknats i Nyland, till företag inom välfärds- och hälsoteknik. I Health Proof Helsinki får företagen testa och utveckla sina lösningar i Metropolias simulationssjukhus och utnyttja Helsingfors stads och HUS kliniska vårdmiljöer i sin behovsprövad forskning.

Health Proof Helsinki och dess ekosystem samordnas av yrkeshögskolan Metropolia. Högskolan producerar forsknings- och testningstjänster i det internationellt unika simulationssjukhuset och i Rörelselaboratoriet för företag som vill testa sina lösningar i skedet som föregår sjukhus- och patientanvändning.

– Välfärds- och hälsotekniska lösningar och sociala innovationer behövs mer än någonsin. Vi vill ta en stark roll för att stärka näringslivs- och FUI-kunskaper i företagen inom välfärds- och hälsoteknik och kombinera i serviceverksamheten som riktas till företag inlärning, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och affärsverksamhet, sammanfattar Minna
Elomaa-Krapu
, innovationschef för yrkeshögskolan Metropolia.

Med teknologi främjas hälsovården

Produktutveckling av företag som testar i Health Proof Helsinki verifieras och valideras i samarbete mellan ekosystemoperatörer. Tjänsten ger företag som finns i olika skeden bättre förutsättningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete, kommersialisering av lösningar och internationalisering av nätverk i ekosystemet.

Helsingfors stad möjliggör för Health Proof Helsinki verkliga forsknings- och försöksmiljöer tillsammans med stadens klienter och experter i primärvården och socialväsendet. Detta är en del av Helsingfors stads mål att vara ett försöksplattform där det skapas lösningar för globala utmaningar. Staden erbjuder som försöksplattform massor av fördelar till staden, företagen och andra aktörer som kan testa sina tjänster och produkter i en äkta stadsmiljö. Samtidigt möjliggör staden mångsidiga möjligheter för att innovera nya skalbara lösningar som skapar verksamhetsmöjligheter.

– Vi i Helsingfors vill främja tillväxten och internationaliseringen inom hälsoteknik samt förbättra Helsingforsregionens attraktionskraft som plats för forsknings- och affärsverksamhet inom hälsobranschen. Jag tror att Health Proof Helsinkis samarbete kring utveckling och försök med stadens social- och hälsovårdssektor hjälper företagen att utveckla lösningar som svarar på verkliga behov inom hälsobranschen och som efterfrågas i bredare utsträckning. Verksamheten stärker alltmer vår stads försöksplattformsverksamhet, säger Marja-Leena Rinkineva, Helsingfors stads näringslivsdirektör.

Läs mer:

Läs mer om projektet Health Proof Helsinki
Läs mer om stadens försöksplattformar.

Nyhets bild: Jarkko Mikkonen /
Metropolia bildbank