Siirry suoraan sisältöön

Avgiftsfri hobbyverksamhet fortsätter vid Helsingfors grundskolor

Avgiftsfri hobbyverksamhet efter skoldagen inleds måndagen den 5 september i alla grundskolor i Helsingfors. Elever i årskurserna 3–9 kan välja mellan över 30 olika hobbyer enligt smak och tycke. I Helsingfors samlas cirka 400 hobbygrupper enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet varje vecka.

De populäraste önskehobbyerna bland barn och unga syns i hobbyutbudet för läsåret 2022–2023. I våras samlade Finlandsmodellen för hobbyverksamhet in hobbyönskemål från elever i Helsingfors med skolspecifika enkäter. Bland över 30 olika avgiftsfria hobbyer kan eleverna välja de hobbyer de som de tycker mest om. I utbudet ingår bland annat parkour, fotboll, basket, gym, cirkus, dans, teater, bildkonst, gatukonst, film, animation, matlagning, historia, kodning, speldesign och djurintresse. Om det inte finns någon favorithobby i den egna skolans hobbyutbud, har eleverna möjlighet att delta också i verksamhet som ordnas i andra skolor. 

Verksamheten enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet som koordineras av ungdomstjänsterna inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor har blivit en permanent verksamhetsform i Helsingfors. Varje vecka erbjuds barn och unga i Helsingfors cirka 400 avgiftsfria hobbygrupper.

”Hobbyverksamheten med låg tröskel har nått i synnerhet dem som har få hobbyer. Ett nära samarbete med ungdomsledarna och elevvården vid skolorna hjälper oss att locka fler barn och unga till hobbyer”, säger områdeschef Tiina Hörkkö vid Helsingfors stads ungdomstjänster.

I varje skola i Helsingfors finns det tre olika typer av hobbyer att välja mellan: motions-, kultur- och digitala eller andra hobbyer. Detta kallas för en modell med tre korgar.

”Att dela in hobbyerna i tre korgar garanterar att så olika hobbyer som möjligt erbjuds i skolorna och att hobbyerna blir mer tillgängliga”, berättar Irma Sippola, projektchef vid Helsingfors stads ungdomstjänster.

Ny stimulans som fåtts via hobbyer har också visat sig ha positiva effekter på skolgången.

”Meningsfulla aktiviteter på fritiden stöder skolarbetet och lärandet samt ökar barns och ungas övergripande välbefinnande”, gläder sig Kimmo Mustonen, områdeschef för den grundläggande utbildningen i Helsingfors stad.

Den nationella hobbyveckan firas 5–11 september 2022. Under hobbyveckan har barn och unga i Helsingfors möjlighet att komma och prova på olika hobbyer och anmäla sig till aktiviteter som ordnas efter skoldagen.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är undervisnings- och kulturministeriets (UKM) projekt vars avsikt är att öka barns och ungas välbefinnande. Helsingfors har förbundit sig till att etablera de avgiftsfria hobbyerna efter skoldagarna som en permanent verksamhetsmodell, vilket ger kontinuitet åt hobbyverksamheten med låg tröskel. Hobbyer tillhandahålls i alla grundskolor i Helsingfors för eleverna i årskurs 3–9, antingen i skolornas lokaler eller i deras närområde efter skoldagen, före kl. 17. Hobbyer ordnas också vid avtalsskolorna samt de statliga och privata skolorna i Helsingfors. Hobbyutbudet kompletteras och antalet grupper utökas hela tiden.

Kontaktpersoner

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Områdeschef, ungdomstjänsterna
Tiina Hörkkö
Helsingfors stad, kultur och fritid
Tfn 050 3026 404
tiina.horkko@hel.fi

Områdeschef, grundläggande utbildning
Kimmo Mustonen
Helsingfors stad, fostran och utbildning
tfn 040 6603044
kimmo.mustonen@hel.fi

Projektchef, ungdomstjänsterna
Irma Sippola
Helsingfors stad, kultur och fritid
Tfn 041 5121 795
irma.sippola@hel.fi

Mer information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors på kultur- och fritidssektorns webbsida

Nuorten.hel.fi websida

Information om hobbygrupperna och anmälningsanvisningarna finns på skolornas webbplatser (Vår skola/Klubb- och hobbyverksamhet)

Information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på UKM:s webbplats

Information om hobbyveckan

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är undervisnings- och kulturministeriets (UKM) projekt vars avsikt är att öka barns och ungas välbefinnande. Helsingfors har förbundit sig till att etablera de avgiftsfria hobbyerna efter skoldagarna som en permanent verksamhetsmodell, vilket ger kontinuitet åt hobbyverksamheten med låg tröskel. Hobbyer tillhandahålls i alla grundskolor i Helsingfors för eleverna i årskurs 3–9, antingen i skolornas lokaler eller i deras närområde efter skoldagen, före kl. 17. Hobbyer ordnas också vid avtalsskolorna samt de statliga och privata skolorna i Helsingfors. Hobbyutbudet kompletteras och antalet grupper utökas hela tiden.

Bild: Mauri Tahvonen