Siirry suoraan sisältöön

Borgmästare Vartiainen publicerade sitt förslag till Helsingfors stadsstrategi för fullmäktigeperioden 2021–2025

Borgmästare
Juhana Vartiainen har publicerat sitt förslag till Helsingfors nya stadsstrategi för perioden 2021–2025. Härnäst ska strategin behandlas av stadsstyrelsen.

”Målet är att vår gemensamma strategi ska föra oss mot en bättre stad – mot en stad vars mål är att erbjuda ett bra, roligt och hållbart liv för varje Helsingforsbo”, säger borgmästare Vartiainen.

Stadsstrategins ledande tanke är att Helsingfors ska vara en plats för tillväxt. Det här betyder till exempel att Helsingfors är en bra plats att växa upp från barn till vuxen, öka sin kompetens samt att utöka allt det goda som vi har. Helsingfors ska vara en stad där man kan förverkliga sig själv, skapa möjligheter och ta tag i dem. Det här förutsätter också en långsiktig och hållbar ekonomiskt tillväxt.

Strategin utgår från en beskrivning av verksamhetsmiljön där man skissar upp nuläget samt de största utmaningarna under de kommande fyra åren och hela årtiondet.

” Utgående från det som beskrivs i inledningen börjar vi göra Helsingfors till en bättre och finare stad, där var och en kan skapa sig ett eget och gott liv och en fungerande vardag. Vi behöver allas insats för att lyckas. Jag tror att vi om fyra år kan vara ännu mer stolta över vår kära hemstad”, säger borgmästare Vartiainen.

Centrala mål i strategin är bland annat:

Ett jämställt och internationellt Helsingfors

 • Helsingfors är en bra stad för alla invånare och besökare där trygghet och alla människors lika rättigheter förverkligas.
 • Målet är en stad där alla livsstilar och åsikter kan existera i harmoni.
 • Helsingfors har en aktiv roll i att lösa de globala avgörande problemen. I framtiden är Helsingfors en lockande stad för människor och företag som arbetar för hela världens bästa. Helsingfors är en stad för goda gärningar.

En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt

 • I början av fullmäktigeperioden förbinder man sig till en princip om ansvarsfull ökning av driftskostnaderna.
 • Staden börjar planera och verkställa konkreta reformer som medför ökad effektivitet, produktivitet, ekonomiskt spelrum och resurser i stadens verksamhet.
 • Staden strävar efter att bidra till att ekonomin är stark i helsingforsarnas eget hushåll samt i staden.
 • I syfte att bibehålla incentiven till arbete och stadsbornas personliga ekonomi avstår staden från att höja kommunalskatten.

Ambitiöst klimatansvar och naturskydd

 • Helsingforsbornas livsstil, hälsa och egendom tryggas. Staden anpassar sig till klimatförändringens effekter och har som mål att Helsingfors ska vara förberedd på extrema väderfenomen och deras indirekta effekter.
 • Vi tidigarelägger målet om klimatneutralitet till 2030. Målet är ett klimatneutralt Helsingfors som uppnår sina mål, fungerar som ett exempel och gör mer än sin andel för att bekämpa klimatförändringen.
 • Helsingfors skyddar och värnar aktivt om sin mångsidiga natur.

Världens bästa och mest jämställda plats att lära sig

 • Helsingfors har som mål att alla skolor ska vara bra skolor, och att den smidiga stigen från småbarnspedagogik till grundläggande utbildningen och andra stadiet ska fungera bra.
 • Helsingfors ökar deltagandet inom småbarnspedagogiken och förverkligar principen om närdagis. Tillgängligheten stärks genom att stödet för privat vård höjs samt att servicen blir mer digital.
 • Helsingfors utarbetar åtgärder för att förbättra tillgången till personal och börjar verkställa dem under fullmäktigeperioden.

Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen

 • Staden bedriver en god personalpolitik, och vi har som mål att personalen ska må bättre och trivas i arbetet
 • Helsingfors vill vara en attraktiv arbetsgivare med en personalpolitik. Helsingfors inleder och fortsätter effektiva åtgärder för att åtgärda personalbristen. Vi vill lösa problemet med arbetskraft och fortsätter programmet för utveckling av lönerna.

Dessutom reserveras totalt 65 miljoner euro för att återhämta sig från covid19-pandemin under 2022 och 2023. Medlen i återhämtningspaketet kan användas för behov av återuppbyggnad som pandemin föranleder.

Förslaget till stadsstrategi