Siirry suoraan sisältöön

Borgmästare Vartiainen reser till Cities Stockholm+50

Högnivåmötet Cities Stockholm +50 High Level Forum med fokus på städernas hållbarhet ordnas den 1–2 juni 2022 i Stockholm. Högnivåmötet som ordnas strax före miljökonferensen Stockholm+50 den 2–3 juni 2022 högtidlighåller FN:s första globala miljökonferens som hölls för 50 år sedan. På Cities Stockholm+50 deltar företagsledare och borgmästare från hela världen. Under mötet framför borgmästare Juhana Vartiainen ett kommenterande anförande om hållbar stadsplanering.

Under sitt Stockholmsbesök som inleds den 1 juni träffar borgmästare Vartiainen borgmästarna i de nordiska och baltiska huvudstäderna på en samarbetskonferens. Konferenstemana anknyter till huvudstädernas ekonomi i det aktuella läget med kriget i Ukraina och en accelererande inflation samt på insatsen i återbyggnaden av Ukraina.

Cities Stockholm+50 sätter städerna i centrum för en utsläppsminskning som baserar sig på konsumtion. Målet är att stärka samarbetet mellan stadsdirektörerna och globala företagsledare och att sända marknaden en stark signal om att städerna har beredskap att förändra konsumtionsvanorna. Dessutom granskas framåtskridandet av målen som sattes vid FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i fjol och ökas trycket på de nationella regeringarna att skrida från löften till handling bland annat för att förbättra hållbarheten i de globala leveranskedjorna.

Under evenemangets första dag framför borgmästare Vartiainen ett kommenterande anförande i anslutning till paneldebatten om hållbar stadsplanering.

Städer som har ett starkt åtagande i hållbar utveckling, såsom Helsingfors, vill skapa allt bättre förutsättningar för en smidig och bra vardag. Städerna är i allt högre grad plattformar för testning av de viktigaste lösningarna för en hållbar framtid, till exempel i anslutning till energiproduktionen, digitaliseringen och utvecklingen av stadsdelarna. Detta gör att städerna får ännu större betydelse i lösandet av utmaningar, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

I samband med resan kommer Finlands ambassadör Maimo
Henriksson
och borgmästare Vartiainen att anordna en middag i ambassadörens tjänstebostad för inflytelserika aktörer inom det svenska näringslivet.

Läs mer

Cities Stockholm+50 High Level Forum

Foto: Stockholms stad