Siirry suoraan sisältöön

Borgmästarna i de nordiska huvudstäderna sammanträder för att diskutera återhämtning från coronan och klimatåtgärder

Borgmästarna i de nordiska huvudstäderna sammanträder på distans, tisdag 20 april 2021. Borgmästarna Jan Vapaavuori, Anna König Jerlmyr (Stockholm), Lars Weiss (Köpenhamn), Raymond Johansen (Oslo) och Dagur B. Eggertsson (Reykjavik) deltar.

På mötet tar man upp coronaläget i städerna, återhämtningsplaner och möjligheter till samarbete. Situationen granskas bland annat mot bakgrund av konsekvenserna för kultur- och evenemangsbranschen, turismen, utbildningen samt de sociala följderna. Borgmästarna utbyter idéer och erfarenheter om hur städerna kan bidra till att företagen överlever krisen samt hur digitaliseringen kan utnyttjas till att förbättra servicen och stadsbornas vardag.

”Vi har en liknande befolkningsstruktur i de nordiska huvudstäderna och vi står inför liknande utmaningar när det gäller att hantera coronakrisen. Detta möte är ett bra forum för att lära av varandras bästa praxis. Men vi blickar även vidare över krisen. De nordiska kollegerna är intresserade av Helsingfors planer för att utveckla centrum. En upplivning av stadskärnan var på tapeten redan då man skrev den gällande stadsstrategin. Behovet av konkreta åtgärder understryks av den snabba utvecklingen av smart trafik och de nya möjligheter som digitaliseringen erbjuder, vid sidan av coronapandemin”, framhåller borgmästare Jan Vapaavuori.

Dessutom kommer man att diskutera städernas klimatåtgärder och FN:s stora klimatmöte COP26, som äger rum i Glasgow i november 2021.

”Jag ska presentera Helsingfors arbete med rapportering på lokal nivå om FN:s mål för hållbar utveckling. Helsingfors första rapport om hållbar utveckling ’Från agenda till handling’ överlämnades till FN i juli 2019 och den andra rapporten offentliggörs den 19 maj 2021. På den här punkten har vi tillsammans med New York varit globala föregångare, och vi har uppmuntrat flera europeiska städer att delta”, säger borgmästare Vapaavuori.