Siirry suoraan sisältöön

Coronapasset tas i bruk vid alla Helsingfors stads offentliga tillställningar och i en del kundutrymmen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade den 2 december 2021 att deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som anordnas inomhus i huvudstadsregionen begränsas till 20 personer. Vid offentliga tillställningar gäller begränsningen hela tillställningens varaktighet och område. Dessutom förutsätter regionförvaltningsverket att användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets ordnas så att smittorisken som orsakas av närkontakt mellan kunder eller dem som deltar i verksamheten kan undvikas. Beslutet är i kraft 4–31 december 2021. Verksamhetsutövaren har en möjlighet att undgå begränsningen genom att kräva coronapass. På basis av detta tar Helsingfors stad i bruk coronapasset istället för begränsningarna i alla de verksamheter som det är möjligt.

Coronapasset tas i bruk från och med den 4 december 2021 i alla stadens offentliga tillställningar och i en del av dess kundutrymmen. Coronapasset tas i bruk vid till exempel motionsplatser inomhus, kulturcenter och stadens museer, såsom HAM Helsingfors konstmuseum, Helsingfors stadsmuseum och Sprutmästarens gård. Coronapasset kommer att krävas vid stadens evenemang och i en del av dess kundutrymmen till slutet av år 2021. I sporthallarnas verksamhet tas coronapasset i bruk från och med den 7 december 2021. Innan detta följer verksamheten begränsningarna enligt paragraf 58 d.

Alla innehavare av kundutrymmen ska ha en skriftlig plan över vilka åtgärder de ska använda för att hindra smittorisken som orsakas av närkontakt mellan kunder eller deltagare. Om aktören kräver att kunderna har coronapass som ett alternativ till begränsningarna, ska information om detta även anges i planen. Planen ska vara framme i utrymmet så att den är synlig för kunderna och dem som deltar i verksamheten (dock inte vid offentliga tillställningar).

Coronapasset kan inte tas i bruk i sådana utrymmen som är väsentliga för vanligt leverne eller lagstiftade rättigheter. Därför tas coronapasset inte i bruk i exempelvis bibliotek och ungdomstjänsternas utrymmen. Undantag är offentliga tillställningar som arrangeras i ovan nämnda utrymmen, där deltagare över 16 år måste ha coronapass. Deltagandet för barn under 16 år begränsas heller inte i övrigt, även om arrangören kräver coronapass av övriga deltagare.

Coronapasset kan inte heller krävas i apotek, detaljhandelns lokaler, bensinstationer eller postkontor, även om dessa tar i bruk begränsningar för att verkställa regionförvaltningsverkets beslut. I dessa utrymmen ska verksamheten organiseras så att det går att undvika den smittorisk som orsakas av närkontakt.

Regionförvaltningsverket påminner dessutom om att de allmänna hygienkraven i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar ska följas i olika slags kund- och offentliga utrymmen i hela Finland oavsett om coronapasset är i bruk eller inte. Mer information finns på regionförvaltningsverkets webbplats: Vilka hygienkrav föreskrivs enligt lagen om smittsamma sjukdomar?

Helsingfors stad uppmanar invånare som fortfarande har bristfälligt vaccinskydd att omedelbart söka sig till coronavaccinering.

Kultur- och fritidssektorns informationstillfälle för samarbetspartners

Kultur- och fritidssektorns informationstillfälle för samarbetspartners arrangeras den 3 december klockan 15–16.

Vid informationstillfället berättar sektorchef Tommi Laitio om hur de nya begränsningarna påverkar kultur- och fritidstjänsterna. Informationstillfället är öppet för alla, du kan delta via Teams.

Mer information:
Centrala rekommendationer och begränsningar som gäller i Helsingfors
Helsingfors – aktuellt om coronaviruset

Foto: Maarit Hohteri