Siirry suoraan sisältöön

Dagen för kvinnligt entreprenörskap ger invandrare information om och inspiration till entreprenörskap

Helsingfors stad ordnar den 6 juni dagen för kvinnligt entreprenörskap, som är öppen för alla, på Helsingfors stadshus evenemangstorg. Staden vill uppmuntra särskilt kvinnor med invandrarbakgrund som är intresserade av entreprenörskap att delta i evenemanget. Evenemangets språk är engelska.

Dagen för kvinnligt entreprenörskap öppnas av Helsingfors stads biträdande borgmästare Nasima Razmyar.

”Helsingfors strategi heter Läge för tillväxt. Alltså ett läge för tillväxt för individen och gemenskapen. Ett läge för mänsklig, social och ekonomisk tillväxt.

Företagandet är en central tillväxtfaktor. Vi vill vara en bra stad där alla kan arbeta och ha eget. Vi fäster uppmärksamhet på till exempel att främja innovationer, locka internationella experter och göra stadens tjänster jämlika.

I staden där det är bra att arbeta och ha eget växer individer, gemenskaper och ekonomin. I takt med det ökar även välbefinnandet. Det är fint att dagen för kvinnligt entreprenörskap samlar ihop kvinnor som är intresserade av företagande. Dessa kvinnor är en viktig del av kontinuumet för stadens tillväxt”, säger Razmyar.

Evenemangets talare representerar de kvinnliga företagarnas mångfaldighet

Som alla företagare, är även kvinnliga företagare med invandrarbakgrund en mångfaldig grupp. Den omfattar personer med högskole- och grundskoleutbildning, husmödrar och studerande, olika mål och drömmar. Vissa har varit i Finland i år, andra har precis flyttat. Vissa talar flytande finska, andra lär sig grunder. Helsingfors stad vill att de alla har en äkta möjlighet till företagande.

Under dagen för kvinnligt entreprenörskap hör vi flera tal av inspirerande kvinnor som många också har flyttat till Finland.

Kati Lappeteläinen från Startup Refugees berättar hur du kan starta ett företag i Finland. Pamela Spokes, grundare av Discover Design Do, förklarar å sin sida vad företagaren behöver för att ha framgång i Finland. PR- och marknadsföringsexpert Sallamaari Muhonen leder publiken till marknadsföringens grunder och Fadumo Ali, årets företagare i Esbo 2021, delar sin framgångsberättelse. Alis företag Hoiwa Oy har bara i två år växt till en aktör som sysselsätter drygt 2 500 yrkesverksamma inom vårdbranschen. Publiken får delta i programmet när mångfalds- och jämställdhetsexperterna Amina och Hodan Mohamed leder en gemensam verkstad för alla, där man ska hitta sin inre styrka för företagande. Företagandet börjar alltid med en tro på sig själv!

I slutet av programmet finns det tid för fri diskussion så att deltagarna kan lära känna varandra och börja bygga sitt eget nätverk.

Även kvinnor från Ukraina uppmuntras delta i dagen för kvinnligt entreprenörskap

Helsingfors stad uppmuntrar också kvinnor som har flytt kriget i Ukraina och får tillfälligt skydd att delta i dagen för kvinnligt entreprenörskap. Personer som har ansökt om tillfälligt skydd i Finland får rätt att jobba och vara en privat näringsidkare, det vill säga företagare med firma. Det är enkelt att starta eget i Finland och stadens experter ger stöd i första steg i företagandet.

Kvinnligt entreprenörskap har möjligheter till tillväxt

Entreprenörskapet är allra snabbaste sätt för invandrare att få sysselsättning och hjälper också att anpassa sig till det finländska samhället. Det första steget mot företagande för kvinnor med invandrarbakgrund är dock ofta svårt. Till exempel den kulturella bakgrunden har en stor påverkan på huruvida personen som flyttat till landet anser företagande som möjligt alternativ. Enligt studier är nätverk och informationens tillgänglighet kritiska tröskel mot företagande.

”Mycket information finns tillgänglig, men den är lite splittrad på olika ställen. Om den som söker information inte känner till kulturen och till exempel rätta sökord, är det en verklig röra var man ska börja”, säger företagsrådgivare Pia Partanen vid Helsingfors stad.

Helsingfors stad vill sänka tröskeln för företagande genom både personlig rådgivning och evenemang, som dagen för kvinnligt entreprenörskap. Den som överväger att starta eget får gratis rådgivning av NewCo Helsinki.  Experthjälp finns tillgänglig förutom för att starta eget även för att utveckla affärsverksamheten till exempel genom uppstartstjänster. Stadens företagsrådgivare hjälper att hitta korrekt information och service. Företagarevenemang som ordnas av staden öppnar å sin sida möjlighet till nätverkande och kamratstöd.

Kvinnor med invandrarbakgrund har en enorm tillväxtmöjlighet även ur stadens perspektiv.  Flera studier har visat att affärsverksamhet av kvinnor med invandrarbakgrund piggar upp den ekonomiska tillväxten. Även uppstartsfältet ska beakta frågan. Till exempel klarar sig uppstartsföretag som startats av kvinnor mycket bra i jämförelserna, även om de får mindre extern finansiering än företag som startats av män.

I framtiden syns det på Helsingfors företagsfält alltmer mångfaldigare företag – och företagare.

Se mer detaljerat program för dagen och
anmäl dig före den 2 juni
: https://newcohelsinki.fi/fi/tapahtuma/entrepreneur-day-for-women/

Du får mer information om NewCo Helsinkis tjänster på https://newcohelsinki.fi/sv/