Siirry suoraan sisältöön

Den sociala effekten av startup-campuset Maria 01 är betydande

Företagen inom startup-campus Maria 01 har en positiv inverkan på samhället och kunskapsökandet, framgår av en färsk effektivitetsrapport. Under det senaste året har Maria 01:s företag samlat in 358 miljoner euro i finansiering och skapat 271 nya jobb i Finland.

I dag den 9 mars 2022 har Nordens ledande startup-campus Maria 01 publicerat en rapport om effektiviteten av det nya campuset. Mätningen gjordes med företaget Uprights metod, vilket ger företagen antingen ett positivt eller ett negativt nettoeffektförhållande beroende på om företaget använder mer resurser än det genererar värde. Rapportens mätare iakttar effektiviteten bland annat ur följande synpunkter: samhället, ökad kunskap, miljö och folkhälsa.

Effektiviteten av Maria 01 är klart positiv. Den samhälleliga påverkan från startup-campuset beror bland annat på den positiva inverkan som företagen har på stora samhällsinfrastrukturer, som betalningsförmedlingen och energi- och transportbranschen.

– Så vitt vi vet är vi det enda startup-campus i Europa som systematiskt och kontinuerligt mäter effektiviteten av sina startupföretag. Vårt campus kommer att ha mer än 70 000 kvadratmeter utrymme för nya innovationer i framtiden, så det är ännu viktigare att dessa innovationer bidrar till att lösa problemen i vår värld och inte förvärrar dem, säger Ville Simola,
vd för Maria 01-campus.

Företagen genererar också betydande skatteintäkter genom sin tillväxt

Företagen genererar också betydande skatteintäkter genom sin tillväxt, till exempel genom jobb. I fjol skapade campuset 271 nya jobb. Dessutom samlade startup-företagen in totalt 358 miljoner euro under 59 finansieringsrundor. Maria 01 är också en ytterst internationell koncentration. Campuset sysselsätter 65 personer från olika nationaliteter, vilket visar att ekosystemet är redo att anställa människor från olika bakgrunder och länder.

Som en del av sin tillväxtstrategi vill Maria 01 se till att alla företag som godkänns till campuset i framtiden har en positiv nettoeffekt. Dessutom har även investerare i allt högre grad integrerat effektivitetsstrategin i sin kärnverksamhet. Det är därför mycket osannolikt att man utan en tydlig effektivitetsstrategi kan samla in betydande finansiering i framtiden.

Maria 01 är Nordens ledande campus för tillväxtföretag. Campuset omfattar tillväxtföretag i ett tidigt skede, ansedda venture capital-fonder samt internationella investerare och storföretag med ett starkt tekniskt fotfäste. Ägare till Maria 01 är Helsingfors stad, Startup-stiftelsen sr och Helsingfors Nyföretagscentrum. För närvarande är Maria 01 hem för över 1 400 medlemmar, varav 180 är startup-företag, 23 är servicepartner och 22 är lokala och utländska investerarorganisationer.  

Mer information om den senaste rapporten finns på engelska här.

Nyhets bild: Tapio Auvinen