Siirry suoraan sisältöön

Det är igen möjligt att söka till Finlands mest framstående inkubator inom utbildningsteknologi

EdTech Incubator Helsinki är det första inkubatorprogrammet i Finland som koncentrerar sig på att stödja unga uppstartsföretag inom utbildningsteknologi. Programmets andra ansökningsperiod är nu öppen, tio team väljs med och man kan söka fram till den 11:e februari.

EdTech Incubator Helsinki är ett inkubatorprogram som omfattar 20 veckor och som är avgiftsfritt. Programmet är avsett för de främsta innovationerna inom utbildningsteknologi och arrangeras av Helsinki Education Hub. Med hjälp av programmet och dess experter från affärslivet och utbildningsbranschen kan deltagarna utveckla sina idéer till kommersialiserade, uppskalade och internationella businesskoncept. I inkubatorprogrammet ingår workshops, mentorskap, veckospecifika uppgifter och som talare uppträder branschens främsta experter. Dessutom får teamen ta del av ett starkt nätverksstödunder resans gång.

Utöver detta erbjuds de invalda företagen arbetsutrymmen i det nya startup- och innovationscentret för utbildningsteknologi, Helsinki Education Hub. Som avslutning på inkubatorprogrammet får teamen chansen att pitcha sina idéer till ledande experter inom utbildning, investerare och inflytelserika personer. Därmed ökar också viktiga intressenters medvetenhet om nya innovativa lösningar och möjligheterna för att skapa lönsam tillväxt för affärsverksamheten.

Programmet för EdTech Incubator Helsinki sträcker sig över sammanlagt fem månader. Dess huvudsakliga mål är optimering av affärsplanen hos de deltagande företagen och att maximera deras förutsättningar för framgång. Programmet är alltså en unik möjlighet för företag som vill lyfta sin företagsidé till nästa nivå.

Lovande resultat från inkubatorns första deltagare redan nu

De första deltagarna i Helsinki Education Hub:s inkubatorprogram inledde sitt arbete i november 2021 och resultaten ser lovande ut redan nu. Inkubatorn är ett ypperligt tillfälle för att nätverka och bygga sin verksamhet på en stabil grund från början.

”Inkubatorprogrammet har varit till stor nytta för vårt företag och coacherna har varit entusiastiska och motiverade. De workshops där man fått samarbeta och dela med sig samt ta emot av kunskap med de övriga teamen har också varit värdefulla. Utöver detta fick vi en mycket engagerad mentor som verkligen vill hjälpa oss”, säger Becky
Luoma
, en av deltagarna i inkubatorprogrammets första grupp och vd för Language Clubhouse.

Staden siktar på att stödja 50 företag genom inkubatorn fram till slutet av år 2023

Helsingfors stad vägleder i fortsättningen 20 nybörjande team och uppstartsföretag genom inkubatorn årligen i två omgångar. Målet är att 50 unga uppstartsföretag inom utbildningsteknologi genomgått inkubatorprogrammet fram till slutet av år 2023.

Helsingfors stad genomför programmet EdTech Incubator Helsinki tillsammans med ett brett nätverk av experter inom utbildningsteknologi och från näringslivet. Efter programmet ger stadens näringslivstjänster deltagarna vägledning för att hitta den rätta vägen framöver bland stadens tjänsteutbud för företag– det må sedan gälla att övergå till ett acceleratorprogram, använda  stadens Testbed-tjänst eller helt enkelt att hitta de rätta investerarna.

Ansökningstiden för programmets  andra omgång är 10.1-11.2.2022. De team som uppfyller inkubatorns kriterier kan komma att kallas till korta intervjuer angående deras idéer efter ansökningsperioden. Programmet är avgiftsfritt och högst tio team väljs till programmet varje gång . Helsingfors stad vill i ansökningsprocessen speciellt stödja ettväxande antal kvinnliga entreprenörer.

Läs mer om EdTech Incubator Helsinki här (på engelska).

Ansök till inkubatorprogrammet våren 2022 här.

Nyhets bild: Mia-Stiina Heikkala (till vänster) och Solja Sulkunen vid
inkubatorprogrammet EdTech Incubator Helsinki presenterade programmet för teamen
som valts till programmets första omgång  den 8:e november 2021. (Helsingfors stad)