Siirry suoraan sisältöön

Det inleds en ny ansökning för inkubatorn Urban Tech Helsinki som utvecklar hållbara stadslösningar

Urban Tech Helsinki är en företagsinkubator som stödjer de innovativa och tillväxtorienterade företag som löser städernas utmaningar. Inkubatorns mål är att hitta rena och hållbara stadslösningar och dess verksamhet är i synnerhet inriktad på ren energi, mobilitet, hållbart byggande och stadsutveckling samt cirkulär ekonomi och urban livsmedelsproduktion.

Helsingfors stad vill med hjälp av företagsinkubatorn locka experter och företag samt stödja och sätta fart på uppkomsten av nya, särskilt forskningsinriktade, företag och deras tillväxt i början. Dessutom kommer digitaliseringen av stadens egen verksamhet och lösningen av hållbarhetsutmaningarna att få draghjälp av nya innovationer och nätverk. Inkubatorn Urban Tech Helsinki lanserar en ny ansökningsomgång för nystartade företag den 30 juni.

– Urban Tech Helsinkis inkubatorperiod fortsätter i 1–3 år beroende på företagets behov. Vårt mål är att de nystartade företagen ska få tillräckligt stöd för att utveckla sin verksamhet och testa sina lösningar tillsammans med Helsingfors stads pilotplattform
Testbed
och partnernätverk, säger inkubatorns projektchef Kaisa Ahonen från Aalto Startup Center.

Den 30 juni inleder Urban Tech Helsinki sin tredje företagsansökan som pågår till den 28 augusti 2022. Till inkubatorn väljas ut cirka tio företag. Ansökningskriterierna för Urban Tech Helsinki är:

  • företaget måste sträva efter lösningar till utmaningarna med hållbar stadsutveckling
  • företaget är yngre än tre år
  • företaget har en produkt som kan testas och valideras i verkliga livet

Det finns inga andra begränsningar relaterade till företagets bransch. Urban Tech Helsinki välkomnar också internationella team som vill etablera affärsverksamhet i Helsingfors. Inkubatorn verkar nu i Maria 01:s lokaler efter coronarestriktionerna och syftet är att verka i de gemensamma lokalerna så mycket som möjligt.

Inkubatorprogrammet består av verkstäder, coachningar och uppstartsevenemang

Urban Tech Helsinki inleds under intensivperioden på åtta veckor som består av verkstäder och gruppcoachningar. Verkstäderna handlar om teambuilding, modellering av affärsverksamhet, inverkan av hållbar utveckling, kommunikation och finansiering, som är viktiga för nystartade företag. En annan väsentlig del av Urban Tech Helsinki är kontinuerliga individuella coachingsmöten som äger rum genom hela inkubatorprogrammet och som hålls med rådgivarna för Aalto-universitetets team som bedriver programmets praktiska verksamhet. Dessutom är olika nätverks-, startup- och smart city-evenemang en viktig del av inkubatorns koncept, vilka möjliggör företagens kollegiala lärande, delande av erfarenheter och erbjudande om lösningar till världen.

De invalda företagen kommer också att få medlemskap i Maria 01, Nordens ledande uppstartscampus, och stöd från Helsingfors stad och huvudstadsregionens toppuniversitet. I samarbetsnätverket ingår Aalto-universitetet, Yrkeshögskolan Metropolia och Helsingfors universitet. Partnerna stödjer också de invalda startupföretagen i deras marknadsföringsarbete och hjälper till att förmedla budskapet till städer, investerare och potentiella partner.

– Med vår hjälp blir de invalda företagen en del av det vitala ekosystemet för uppstartsföretag i huvudstadsregionen. När du ansluter dig till Urban Tech Helsinki är du inte ensam! betonar Ahonen.

Helsingfors vill vara den ledande plattformen för innovativ affärsverksamhet i Europa

Helsingfors har som mål att vara den ledande plattformen för försök och innovativ affärsverksamhet i Europa senast 2025. Staden vill också utveckla företagens verksamhetsmiljöer, främja Helsingforsbornas sysselsättning och möjliggöra en hållbar och kunskapsbaserad ekonomisk tillväxt. Urban Tech Helsinkis verksamhet främjar å sin sida alla dessa mål.

Läs mer om inkubatorn Urban Tech Helsinki.

Du kan anmäla dig med här. : https://urbantechhelsinki.fi/whats-in-it-for-me/