Siirry suoraan sisältöön

Digitala färdigheter förbättrar livskvaliteten och sysselsättningsmöjligheterna

Helsingfors stad ordnar kurser i digitala färdigheter som syftar till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och livskvaliteten för kunder inom stadens sysselsättningstjänster. Behovet av undervisning av digitala färdigheter har ökat särskilt på grund av coronapandemin, eftersom många tjänster under pandemitiden stängdes helt eller gick över till webben. Alla stadsbor kan dock inte använda de digitala tjänsterna antingen på grund av bristfälliga färdigheter eller medellöshet. Projektet Digityöelämää (Ett digitalt arbetsliv) som utvecklar stadsbors digitala färdigheter startade i februari 2022.

”För Helsingfors stad är det viktigt att stöda alla åtgärder som bidrar till att sannolikheten för att Helsingforsbor får sysselsättning förbättras. När människor får jobb, ökar också välbefinnandet. Samtidigt vill vi att vi i staden har arbetskraft som motsvarar företagens behov och i detta är de digitala färdigheterna en central faktor”, sammanfattar Annukka Sorjonen, Helsingfors servicechef för arbetskrafts- och immigrationsärenden.

Det är nytt att studierna i digitala färdigheter kombineras med individens vardag. Deltagarna får under kursen låna en smarttelefon som de kan ta hem för att fortsätta studierna även utanför kursrummet.

”De tidigare erfarenheterna har visat att inlärda färdigheter snabbt glöms när det inte finns en enhet hemma för att öva och upprätthålla de digitala färdigheterna. För att utvecklingen av digitala färdigheter inte skulle nöja sig enbart med kursen, erbjuder projektet en egen smarttelefon gratis till personer som slutför kursen godkänt” säger projektplanerare Anni Rolig.

Projektet Digityöelämää ordnas på flera språk

Projektet Digityöelämää har utvecklats utifrån kundernas behov. På grund av detta riktas undervisningen till personer som inte alls eller bara lite kan finska. Kurser hålls på finska, somaliska, arabiska och engelska. Dessutom ordnas undervisning på andra språk vid behov. I projektet beaktas även behov för tjänster som endast riktas till kvinnor och det ordnas grupper som endast är avsedda för kvinnor. Till exempel börjar den första kvinnogruppen på somaliska nästa juli. På dessa sätt förverkligas projektets mål för förbättring av deltagarnas sysselsättningsmöjligheter bättre.

Ansvariga för Helsingfors sysselsättningstjänster styr kunder till kurserna. Kursdeltagarna får färdigheter för att uppfylla skyldigheten att söka jobb och göra anmälan om den genom webbtjänsten.

”Vi vill gärna att man drar nytta av att delta i kursen. Vi har beaktat även skyldigheterna att söka jobb i enlighet med den nya servicemodellen. Under kursen lär sig deltagaren digitala färdigheter för att söka jobb, till exempel hur man skickar jobbansökan per e-post och hur man använder TE-tjänsternas E-tjänster”, säger Rolig.

Projektet
Digityöelämää finansieras av Helsingfors stad och Europeiska socialfonden.
Projektet genomförs under 2022 och 2023
och
finansieras som en del av åtgärderna som genomförs på grund av
covid-19-pandemin.