Siirry suoraan sisältöön

Du kan förhindra gatudamm med valet av vinterdäck − bättre luftkvalitet med friktionsdäck

Snart är det aktuellt att byta till vinterdäck. Vi uppmuntrar huvudstadsregionens bilister att fundera över vinterns däckval även ur miljöperspektiv. Enligt forskning minskar friktionsdäck gatudamm och buller. I Helsingfors stads årliga friktionsdäckkampanj deltar även i år Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Esbo, Vanda och miljöministeriet.

Gatudamm är fortfarande ett påtagligt luftkvalitetsproblem

Under de senaste åren har avgasutsläppen från trafiken minskat i och med utvecklingen i fordonsteknik och luftskyddsåtgärder, men gatudammet som trafiken orsakar är fortfarande ett centralt problem för luftkvaliteten. Riktvärdena för inandningsbara partiklar som Världshälsoorganisationen WHO skärpte i slutet av förra året överskreds i stort. Europeiska unionens bindande gränsvärden för gatudamm kommer sannolikt att skärpas under de närmaste åren på basis av WHO:s riktvärden.

Dubbdäck är den huvudsakliga orsaken till gatudamm i städer – rentav hälften av gatudammet kommer från att dubbdäck ruggar upp vägytan. Flest dammiga dagar inträffar under vårens gatudammsäsong, men de förekommer också vid andra tider än under gatudammsäsongen, när gatuytorna är torra. För att bekämpa gatudamm har man i huvudstadsregionen utvecklat rengöringsmetoder för gatudamm, dammbindning och halkbekämpning. Man har nått goda resultat med åtgärderna, men den mest effektiva metoden att bekämpa hälsoskadligt gatudamm för att säkerställa bra luftkvalitet är att använda friktionsdäck istället för dubbdäck. Friktionsdäck orsakar även mindre buller och slitning av vägytan än dubbdäck.

Förutseende körstil är viktigare för trafiksäkerheten än däcktypen

Användningen av friktionsdäck har inte konstaterats öka antalet olyckor i Stockholm eller Oslo, där majoriteten redan använder friktionsdäck som vinterdäck. Dubbdäckens greppegenskaper är bättre vid isigt väglag, men i huvudstadsregionen är förekommer halt väglag avsevärt mer sällan än i övriga landet. En frusen vägyta förhindrar även effektivt halkbekämpning med vägsalt.

Trafiksäkerheten påverkas mer av förarens körstil än av däcktypen. Förutseende körning ökar säkerheten och är särskilt viktig i vinterns mer utmanande körförhållanden. Friktionsdäck passar utmärkt för vinterkörning i synnerhet om bilen har låsningsfria bromsar och elektronisk stabilitetskontroll.

För miljöns skull är det smart att främja valet av däck på såväl nationell nivå som stadsnivå

I det nationella luftvårdsprogrammet som godkänts av statsrådet står det att man ska öka kunskapen hos bilister om de bästa däckvalen för luftkvalitet och säkerhet. Helsingfors friktionsdäckkampanj stöder Helsingfors stads mål att öka andelen friktionsdäck i stadens vintertrafik från den befintliga mängden på cirka 30 procent till 70 procent senast vintern 2030–2031. Målet är inskrivet både i Helsingfors luftskyddsplan och i handlingsplanen för bullerbekämpning. För att främja målet inleder man hösten 2022 ett treårigt försök
med dubbdäcksförbud på Lönnrotsgatan
i Helsingfors.

Foto: Roni Rekomaa.