Siirry suoraan sisältöön

En enkät om organisationssamarbete i Helsingfors har öppnats

Staden förbereder en ny modell för organisationssamarbete och utdelning av organisationsunderstöd. Staden vill även höra åsikter om den nya förhandlingsplikten gällande främjande av välbefinnande och hälsa samt om stödjandet av organisationers verksamhetsförutsättningar och möjligheter att påverka.

Hörandet hänger ihop med arbetet av en arbetsgrupp som Helsingfors stads kanslichef har tillsatt. Arbetsgruppen utarbetar ett förslag till en modell för det stadsgemensamma organisationssamarbetet och utdelningen av organisationsunderstöd samt för organiseringen av understödsverksamhet vid staden. Modellerna för invånardelaktighet och invånarsamarbete kommer också att granskas.

Arbetet förknippas med den aktuella reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Helsingfors.

Den finskspråkiga webbenkäten finns här.

Den svenskspråkiga enkäten finns här.

Utöver webbenkäten bjuder staden in organisationer i Helsingfors till ett gemensamt diskussionsevenemang på stadshuset den 10 maj 2022 kl. 17.30–21.00. Organisationer som är intresserade av ämnet ombes anmäla sig via denna länk. Till evenemanget önskas organisationer från flera olika branscher. Till evenemanget ryms 300 personer som anmält sig först.

För personer som ansöker om organisationsunderstöd inom social- och hälsovårdsbranschen ordnas ett webbinarium samma dag före det gemensamma evenemanget. Mer information om webbinariet finns på social- och
hälsovårdssektorns webbsidor

Mer
information:

Nyhet 29.4.2020: Helsingfors stad hör organisationer i beredningen av
organisationssamarbetet med anknytning till social- och hälsovårdsreformen