Siirry suoraan sisältöön

En mer jämlik skola som dröm – HBTQ+-seminarier som utformats av ungdomar förverkligas i Helsingfors

Ungdomar som tillhör könsminoriteter och sexuella minoriteter upplever mer mobbning, ensamhet och skoltrötthet än andra ungdomar. Detta framkommer till exempel i enkäter Hälsa i skolan som genomförs i skolorna vartannat år. Uppskattningsvis ungefär en av tio ungdomar tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet. Det är inte fråga om en marginell grupp.

– Vår erfarenhet är att det talas alldeles för lite om dessa saker i skolorna. Undervisningen borde vara av högre kvalitet gällande dessa, säger Emma
Saarinen
, 17, och Oili Ähkynen, 17.

Saarinen och Ähkynen var med i en grupp som gav upphov till idén att ordna HBTQ+-seminarier i Helsingfors skolor. HBTQ+ är en förkortning för ord som hänvisar till mångfalden av sexualitet och kön.

Ungdomarnas förslag skickades in till OmaStadi-omröstningen i oktober förra året

Ungdomarnas önskemål var att skolan skulle erbjuda information och undervisning av hög kvalitet om mångfald. De drömde om en mer jämlik skola där ingen skulle behöva uppleva diskriminering.  Vid tidpunkten för idéns tillkomst gick ungdomarna ännu i grundskolan Porolahden peruskoulu. Förslaget formades i en gemensam verkstad på Hertonäs ungdomsgård och bearbetades under möten med en ungdomsarbetare. Slutligen skrev ungdomar en kort presentation av förslaget.

– Vi trodde att man nu kunde rösta på idén och att den skulle ha framgång om andra tyckte att den var bra. Vi förde inte ens en kampanj på något sätt, berättar Ähkynen.

Så blev det att även andra ansåg att förslaget var bra och viktigt. Förslaget var särskilt populärt bland unga väljare. Förslaget fick sammanlagt 3 416 röster från Helsingforsborna. Röstfångsten räckte för att förslaget gick igenom, och nu genomförs projektet som utformats av ungdomar inom fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors. En budget på 100 000 euro har öronmärkts för genomförandet av verksamheten.

De ungas röst kan också höras vid genomförandet

För läsåret 2022–2023 planeras ett seminarium med fokus på mångfalden av sexualitet och kön i varje grundskola (årskurser 6–9) i Helsingfors.

– Det här är ett väldigt viktigt projekt och jag är glad att det gick igenom. Ämnet väcker mycket samtal bland ungdomar och förhoppningar i denna riktning har väckts också tidigare, säger Heidi Halkilahti, pedagogisk expert inom utbildningssektorn i Helsingfors.

En projektledare kommer att rekryteras för att samordna arbetet och seminarierna kommer att genomföras i samarbete med en organisation som tillhandahåller utbildning. Huvudrollen spelas ändå av ungdomarna själva, poängterar Halkilahti.

– Projektplanerarens uppgift är att se till att ungdomarnas röst hörs vid planeringen och genomförandet av verksamheten. Det är också viktigt att samla in observationer av vilken typ av material som skulle vara användbart i framtiden. Det måste säkerställas att detta inte förblir ett stjärnskott utan att viktiga saker lever vidare efter projektet, säger Halkilahti.

De ungdomar som utarbetade detta förslag är på samma linje.

– När verksamheten sedan genomförs i praktiken i skolorna måste ungdomarnas perspektiv även i fortsättningen vara med. Och det viktigaste är att minoriteternas röst hörs, påminner de unga.

Emma Saarinen och Oili Ähkynen fann det enkelt att delta i OmaStadi, och det gav dem erfarenhet av en konkret möjlighet att påverka. Framför allt är de glada över det att så snabba framsteg görs i en så viktig fråga och på hela stadens nivå.

– Det är fantastiskt att ett sådant initiativ för en gångs skull förverkligas och inte lämnas för att mogna under många år, säger Saarinen.

Man kan hoppas att enkäter Hälsa i skolan under de kommande åren berättar en ljusare historia om välbefinnandet för ungdomar som tillhör könsminoriteter och sexuella minoriteter.

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering

På två år kommer använder staden 8,8 miljoner euro för att förverkliga invånarnas önskemål. Först berättar invånarna sina idéer för stadsförnyelse, sedan utvecklar de idéerna till förslag tillsammans med experter, och slutligen röstar de om sina favoriter, både för sitt bostadsområde och för staden som helhet. De förslag som får flest röster genomförs.

Under den andra omgången av OmaStadi (2020–2021) presenterades 1 463 idéer som främjar trivseln och funktionaliteten i staden. Sammanlagt 397 förslag framskred till omröstningen och 75 förslag genomfördes.

Under 2022 utvecklas OmaStadi att bli alltmer smidigare till exempel i det digitala utvecklargemenskapen och i verkstäder.

Läs mer:

HBTQ+-seminarier för skolor

OmaStadi

Hitta ditt sätt att delta i och påverka Helsingfors utveckling

Tecknad bild: Minna Alanko.