Siirry suoraan sisältöön

Finlands sex största städers uttalande om främjande av den nationella färdplanen för hållbar utveckling

FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 och dess mål möjliggör en horisontell granskning av städernas framtida utmaningar och uppgifter. Den nationella färdplan som Finlands kommission för hållbar utveckling publicerade 2022 klär i ord hur förändringsområdena för hållbar utveckling är en del av det finländska samhället. Viktiga teman i färdplanen är bland annat bildning, främjande av välfärd, markanvändning, miljöskydd samt energiproduktion och energidistribution. Städerna har en betydande roll i främjandet av dessa teman för hållbar utveckling; utan städerna kan staterna inte uppnå målen för hållbar utveckling.

Finlands sex största städer – Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo – är vägvisare och föregångare när det gäller hållbar utveckling både nationellt och internationellt. Vi vill tjäna som exempel och banbrytare för städer och kommuner av alla storlekar i arbetet för hållbar utveckling, inspirera till att delta i byggandet av en hållbar framtid, dela med oss av god praxis och lära av andra, utan att lämna någon på efterkälken. Detta lyckas vi dock inte med på egen hand, utan det kräver globalt nätverkande och stöd av alla aktörer i samhället, i synnerhet den finska staten. Endast genom samarbete på lika villkor och samutveckling når vi målen i den nationella färdplanen för hållbar utveckling.

Vi, Finlands sex största städer – Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo – förbinder oss således till att främja målen för förändringsområdena i den nationella färdplanen för hållbar utveckling i enlighet med våra egna strategiska prioriteringar.

Minna Arve, borgmästare, Åbo
Anna-Kaisa Ikonen, borgmästare, Tammerfors
Päivi Laajala, stadsdirektör, Uleåborg
Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo
Juhana Vartiainen, borgmästare, Helsingfors
Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda

Bild: Lauri Rotko