Siirry suoraan sisältöön

Finlandsmodellens hobbyverksamhet startade i Helsingfors

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet med sikte på att öka barns och ungdomars välbefinnande startade i Helsingfors den 19 april 2021. I det första skedet deltar 21 skolor. Målet är att göra det möjligt för alla barn och ungdomar att efter skoldagen utöva en avgiftsfri hobby som de gillar i skolans lokaler eller i närheten av den. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Helsingfors stad fick en miljon (1,0) euro i understöd av ministeriet för att stödja barns och ungdomars välbefinnande med hjälp av modellen.

Coronarestriktionerna och myndigheternas anvisningar om hälsosäkerhet beaktas inom Finlandsmodellens hobbyverksamhet, som våren 2021 riktas till elever i årskurs 3–6. Hobbyverksamhet för barn födda år 2008 eller senare är för närvarande möjlig med specialarrangemang i de lokaler inomhus och utomhus som drivs av staden. Inom verksamheten följer man de coronaanvisningar som har upprättats för barns och ungdomars hobbyverksamhet och hobbyarrangörerna har förbundit sig att följa den hälsosäkerhetsplan som de upprättat.

Barns och ungdomars önskningar om hobbyverksamhet syns i hobbyutbudet

I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är det centrala att lyssna och engagera barn och ungdomar. Barns och ungdomars önskningar om trevliga hobbyer kartlades med en riksomfattande elevenkät. I Helsingfors var bland annat parkour, bildkonst, film, teater, matlagning, kodning, speldesign, robotik och djur populära önskemål för hobbyverksamheten. ”Responsen från barn och ungdomar är oerhört värdefull för oss. Vi vill även ta med dem i verksamhetsutvecklingen, så att vi kan stärka barnens och ungdomarnas deltagande och deras likvärdiga möjligheter att bli hörda”, berättar projektchef Irma Sippola.

Hobbyverksamhet stödjer barns och ungdomars välbefinnande

Coronatiden har försämrat barns och ungdomars hobbymöjligheter och ökat deras ensamhet. Nu behövs kompisar och trevliga aktiviteter som främjar välbefinnandet till stöd för orken. Framför allt sänks tröskeln till hobbyverksamheten genom att verksamheten genomförs i skolans utrymmen efter skoldagen och att den är avgiftsfri.

Det högklassiga och mångsidiga hobbyutbudet som byggts upp utifrån elevernas önskemål skapar aktiviteter i elevernas eftermiddagar. ”Hobbyverksamhet stödjer barns och ungdomars välbefinnande och förebygger marginalisering. Det centrala med en hobby är trevliga aktiviteter, kompisrelationer och även övning och inlärning av nya färdigheter. När hobbyverksamheten kopplas till skoldagen frigörs kvällarna för gemensam tid med familjen”, berättar Kimmo Mustonen, områdeschef för grundläggande utbildning.

I hobbyverksamheten framhävs gemenskap, samhörighet och skapande av kompisrelationer. ”Enligt skolhälsoenkäten har vi alldeles för många barn som berättar att de inte har några kompisar. Att ha en hobby, göra saker tillsammans och lyckas är viktiga metoder för att få bort den upplevelsen”, konstaterar områdeschef Tiina Hörkkö vid kultur- och fritidssektorns ungdomsservice.

Genom verksamhet som ordnas efter skoldagen förs hobbyverksamheten närmare också de barn och unga som har färre möjligheter än andra att prova på olika hobbyer samt skapas förutsättningar för långvariga hobbyer. ”Vi har märkt att barn inte har likvärdiga möjligheter till hobbyverksamhet. Det här beror på många saker. Den avgiftsfria hobbymodellen främjar särskilt likvärdighet”, fortsätter Hörkkö.

Enligt Helsingfors stadsstrategi ska alla barn och ungdomar ha en möjlighet till hobbyverksamhet. Att förbättra barns och ungas hobbymöjligheter och öka deras kunskap om hobbyverksamhet i sina respektive områden är ett gemensamt mål för Helsingfors stads olika sektorer för att främja välbefinnande år 2021. Målet följs upp inom verkställandet av budgeten.

Verksamheten startar med beaktande av hälsosäkerheten

I pilotskedet under våren 2021 deltar 21 skolor. Elever i årskurs 3–6 vid följande skolor kan anmäla sig till hobbyverksamheten: Hietakummun ala-asteen koulu, Keinutien ala-asteen koulu, Koskelan ala-asteen koulu, Laajasalon peruskoulu, Laakavuoren ala-asteen koulu, Latokartanon peruskoulu, Metsolan ala-asteen koulu, Pihkapuiston ala-asteen koulu, Pihlajamäen ala-asteen koulu, Porolahden peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Puotilan ala-asteen koulu, Ruoholahden ala-asteen koulu, Snellmanin ala-asteen koulu, Staffansby lågstadieskola, Tapanilan ala-asteen koulu, Toivolan koulu, Vesalan peruskoulu, Vuoniityn peruskoulu, Yhtenäiskoulu och Åshöjdens grundskola.

Information om hobbygrupper och anmälningsanvisningar finns på skolornas egna webbplatser. Skolorna som deltar i pilotprojektet under våren 2021 har även informerat vårdnadshavarna om de nya hobbygrupperna via Wilma. Hobbyverksamheten för högstadieelever flyttas till en senare tidpunkt på grund av coronarestriktionerna. Målet är att erbjuda verksamhet enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för alla elever i årskurs 3–9 i Helsingfors grundskolor under läsåret 2021–2022.

Uppbyggandet av en ny slags samarbetsmodell

Hobbyverksamheten genomförs i samarbete med organisationer, föreningar, företag och andra aktörer som anordnar hobbyverksamhet för barn och ungdomar. Målet är att skapa nya samarbetsmodeller samt utveckla verksamheten utifrån lärdomar och erfarenheter.

Mer information

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors på kultur- och fritidssektorns webbplats

Helsingfors söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors. Nyhet på stadens webbplats den 18 januari 2021

Coronaavisningar för barns och ungdomars hobbyverksamhet

Information om hobbygrupperna finns på skolans egen webbplats (Vår skola/Klubb- och hobbyverksamhet)

Information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och barnens önskningar om hobbyverksamhet finns på UKM:s webbplats


Foto: Maarit Hohteri, Helsingfors stad