Siirry suoraan sisältöön

Försöket med tvåårig förskola har pågått i ett år i Helsingfors

Helsingfors deltar i det nationella försöket med tvåårig förskola 2021–2024. Försöket med tvåårig förskola genomförs i 44 finskspråkiga och 2 svenskspråkiga daghem. I augusti 2021 inleddes försöket med cirka tusen barn som är födda 2016. I augusti 2022 ansluter sig barn som är födda 2017 till försöket.

Mira Koskinen på daghemmet Tuorinniemi beskriver det första året med tvåårig förskola som betydelsefullt och inspirerande för barnen. ”Barnens upplevelse av sig själva som lärande har utvecklats enormt, alla har hittat den personliga inlärningsglädjen och ivern”, berättar Mira.

Inlärning genom lek, rörelse, konst och utforskande

I den tvååriga förskolan får barnen lära sig genom aktiviteter: lek, rörelse, konst och utforskande. Behoven hos småbarnen som deltar i den tvååriga förskolan beaktas i pedagogiken. ”Vårdnadshavarna har tagit emot försöket på ett positivt sätt, framför allt när vi har gått igenom tillvägagångssätten och att lekfullhet och aktiviteter är starkt närvarande i all inlärning”, säger Mira och beskriver på så sätt den pedagogiska verksamheten.

Mira lyfter även fram övandet av interaktionsförmågan och de emotionella färdigheterna: ”I en kulturellt mångsidig och rik språkmiljö är det viktigt att barnet tillägnar sig goda färdigheter för att agera i grupp och uttrycka sig. Jag upplever att just övandet av interaktionsförmågan och de emotionella färdigheterna får barnet att uppleva gemenskap och känslan av att vara en del av en grupp, de lägger grunden för barnets livslånga lärande.”

Känslan av brådska har försvunnit

Syftet med försöket är att få information om hur en tvåårig förskola påverkar barnens utveckling och inlärning, de sociala färdigheterna och utformningen av självkänslan. ”Varje barn får öva på förskolefärdigheterna i sin egen takt, barnen har även blivit mer självständiga än tidigare. Känslan av brådska har försvunnit när vi har två år på oss att genomföra verksamheten som motsvarar målen i försöksläroplanen för den tvååriga förskolan”, berättar Mira om de positiva effekterna av försöket.

När Mira reflekterar över effekterna av försöket med tvåårig förskola beskriver hon hur värdefullt det har varit för henne som lärare att se de positiva effekterna på barnens självkänsla. Under den tvååriga förskolan utvecklas barnets förmågor och under det andra förskoleåret fördjupas de färdigheter som barnet redan har lärt sig, samtidigt som barnet inspireras och får utforska nya intresseobjekt. Genom försöket utvecklas även kvaliteten på och effektiviteten i förskoleundervisningen samt samarbetet mellan förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Vi väntar ivrigt på det andra året av försöket med tvåårig förskola!