Siirry suoraan sisältöön

Från och med måndag erbjuds avgiftsfri hobbyverksamhet i alla grundskolor i Helsingfors

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet med sikte på att öka barns och ungdomars välbefinnande utvidgas i Helsingfors till alla grundskolor. Höstens avgiftsfria hobbygrupper inleder sin verksamhet fr.o.m. den 30 augusti 2021. Grupperna är avsedda för elever i årskurs 3–9. Hobbymöjligheter som har utformats utifrån barnens och ungdomarnas önskemål medför meningsfulla aktiviteter i elevernas eftermiddagar.

Under höstterminen 2021 erbjuds elever i årskurs 3–9 avgiftsfria hobbymöjligheter enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i alla Helsingfors 102 grundskolor. Det finns sammanlagt cirka 250 hobbygrupper och verksamheten kommer att kompletteras under den pågående terminen. Hobbyverksamheten är avgiftsfri och arrangeras efter skoldagen i elevens egen skola eller dess närhet.

Vid planeringen av hobbyutbudet har barnens och ungdomarnas önskemål haft en central roll. Skolspecifika favoritsysslor kartlades bl.a. med hjälp av en riksomfattande elevenkät. I Helsingfors var bland annat parkour, bildkonst, film, animation, teater, matlagning, kodning, speldesign, robotik och djur populära önskemål för hobbyverksamheten. Dessa önskemål förverkligades redan under våren 2021 då modellen testades. Till hösten kompletteras utbudet med bland annat fotboll, basket, cirkus, dans, gatukonst, mediekonst, fotografi, historia, litteratur, gym och kampsporter.

“I Helsingfors har vi bildat ett särskilt barn- och ungdomsteam för att kunna stärka barnens och ungdomarnas delaktighet och samla in viktig respons för att utveckla verksamheten”, säger Irma Sippola, projektchef för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors.

Helsingfors stad strävar efter att förbättra barnens och ungdomarnas hobbymöjligheter samt förebygga utslagning bland dem.

“Undersökningar visar att sådana barn och ungdomar som har en regelbunden hobby kan konstateras lida av ensamhet, skolstress, humörsvängningar, mobbning, dåligt hälsotillstånd eller problem med att sova i en mindre utsträckning än andra. Hobbyer har positiva effekter också på skoltrivseln och därmed även på vardagen i skolan. Då hobbyverksamheten ordnas efter skoldagen frigörs kvällarna för lugn samvaro tillsammans med familjen”, anser Kimmo Mustonen, områdeschef för grundläggande utbildning i Helsingfors.

Verksamhet enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är också ett verktyg att påverka de vanligen höga kostnaderna för hobbyer i Helsingfors.

“De höga kostnaderna för hobbyer i huvudstadsregionen kan utgöra ett hinder för att börja med en hobby. Genom att verksamheten ordnas efter skoldagen förs möjligheterna närmare också de barn och unga som har färre möjligheter än andra att prova på olika hobbyer”, berättar områdeschef Tiina Hörkkö vid kultur- och fritidssektorns ungdomsservice.

Höstens hobbyverksamhet inleds fr.o.m. den 30 augusti 2021, hälsosäkerheten iakttas

Under höstterminen 2021 erbjuds elever i årskurs 3–9 avgiftsfria hobbymöjligheter enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i alla Helsingfors 102 grundskolor. Skolorna informerar vårdnadshavare och elever om nya hobbymöjligheter bland annat via Wilma. Hobbyverksamheten genomförs i samarbete med organisationer, föreningar, företag och andra aktörer som anordnar hobbyverksamhet för barn och ungdomar. Information om hobbygrupper och anmälningsanvisningar finns på skolornas egna webbplatser. Inom verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar som har upprättats för hobbyverksamhet och hobbyarrangörerna har förbundit sig att följa den hälsosäkerhetsplan de upprättat.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Den nya hobbyverksamhetsmodellen testades i Helsingfors redan under våren 2021 då hobbymöjligheter erbjöds till elever i årskurs 3–6 i 21 skolor. I och med att verksamheten utvidgas till samtliga grundskolor i Helsingfors växer utbudet och även högstadieelever kan anmäla sig till hobbygrupper. Utbudet av hobbyers kompletteras och även nya grupper kan tilläggas under läsåret. Helsingfors stad har förbundit sig att göra modellen för avgiftsfri hobbyverksamhet efter skoldagen till en permanent modell som vid ett senare tillfälle även kommer att omfatta privata och statliga grundskolor samt avtalsskolor.

Bakgrundsinformation om hobbyverksamheten och Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors på kultur- och fritidssektorns webbplats

Information om hobbygrupperna finns på skolornas egna webbplatser (Vår skola/Klubb- och hobbyverksamhet)

Information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och elevenkäten på UKM:s webbplats

Anvisningar för hälsosäkerhet inom hobbyverksamheten

Forskare Suvi Määttäs artikel i tidningen Kvartti 18.8.2021: ”Viikoittainen harrastus on helsinkiläislapsilla yhteydessä parempaan mielen hyvinvointiin” (på finska)

Bild: Jonna Pennanen