Siirry suoraan sisältöön

Fullmäktige godkände Helsingfors stadsstrategi 2021–2025

Stadsfullmäktige godkände Helsingfors stadsstrategi för fullmäktigeperioden 2021-2025 vid sitt sammanträde den 13 oktober. Dessutom utnämnde fullmäktige Ville Lehmuskoski till tjänsten som sektorchef för Stadsmiljösektorn, höll frågestund samt behandlade motioner väckta av fullmäktigegrupper och ledamöter.

Stadsstrategin är utgångsläget för beredningen av fullmäktigeperiodens budget och verksamhetsplan. De centrala målen i strategin är bland annat ett likvärdigt och internationellt Helsingfors, en ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt, ett ambitiöst klimatansvar och naturskydd, världens bästa och mest jämlika plats att lära sig samt ett Helsingfors som är attraktivt för personalen.

Stadsstrategin för 2021-2025

Diskussionen om strategin fördes vid fullmäktiges sammanträde 6 oktober. Diskussionen kan ses som inspelning på Helsingforskanalen

Ville Lehmuskoski utsågs till ny sektorchef för Stadsmiljösektorn

Stadsfullmäktige beslutade utse diplomingenjör Ville Lehmuskoski till tjänsten som sektorchef för Stadsmiljösektorn tidsbestämt på sju år. Lehmuskoski lämnar därmed tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors stads trafikverk, där han arbetat sedan 2014. Till Lehmuskoskis tidigare meriter hör jobben som chef för kollektivtrafikplaneringsavdelningen vid Helsingfors stad.

På frågestunden diskuterades resurser inom småbarnspedagogiken samt rådgivningen och skolläkare

Stadsfullmäktiges sammanträde inleddes med en frågestund. På frågestunden behandlades Elina Kauppilas (VF) fråga om personalresurser inom småbarnspedagogiken, Silja Borgarsdóttir Sandelins (SFP) fråga om läget vid Helsingfors rådgivning samt Pia Pakarinens (Saml.) fråga om situationen för skolläkare i Helsingfors. Biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn Nasima Razmyar samt biträdande borgmästare för social- och hälsovård Daniel Sazonov svarade på frågorna.

Frågestundens diskussion kan ses i inspelningen av fullmäktiges sammanträde på Helsingforskanalen.

Vid sammanträdet behandlas ett flertal motioner väckta av fullmäktigeledamöter

Stadsfullmäktige behandlade dessutom motioner väckta av fullmäktigegrupper och ledamöter. Gruppmotionen av Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp handlade om lönegarantin, gruppmotionen väckt av Samlingspartiets fullmäktigegrupp om stärkande av en trygg skolgång för barn, Centerns fullmäktigegrupps motion om möjlighet till arbete oberoende av plats och gruppmotionen väckt av Öppna Partiets fullmäktigegrupp om en samordnande kontaktperson som stöd för barnfamiljer.

Alla beslut som stadsfullmäktige fattade på sammanträdet kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet kan läsas tills protokollet publiceras. Stadsfullmäktiges protokoll kan läsas här.

Bild: Pyry-Pekka Kantonen