Siirry suoraan sisältöön

Helen slutar använda kol över fem år tidigare än planerat

Helsingfors stads energibolag Helen försnabbar övergången till klimatneutral energiproduktion och stänger Sundholmens kraftverk i Helsingfors senast 1.4.2024. Bolaget slutar därmed använda stenkol över fem år tidigare än planerat. Kolkraftverket på Hanaholmen stängs ett år tidigare, 1.4.2023. Helen övergår successivt till decentraliserad värmeproduktion där värme produceras, utvinns och lagras på flera platser utsläppsfritt, förnybart och leveranssäkert.

”Det här året har tydligt stakat ut vår väg mot en klimatneutral framtid. Beslutet att sluta använda stenkol på Sundholmen fem år tidigare än planerat innebär att vi satsar ännu mer än förut på övergången till och uppbyggnaden av ett decentraliserat energisystem. Det här är något som Helen har arbetat med redan i åratal. Våra utsläpp har varit på nedgång redan ett bra tag, och när användningen av kol upphör också på Sundholmen minskar Helens och hela Finlands koldioxidutsläpp i betydande grad, säger Helens VD Juha-Pekka Weckström.

”Att sluta använda kol är det mest verkningsfulla beslut vi kan fatta i Helsingfors med tanke på klimatet. Det styr oss mot det ambitiösa mål som satts upp i stadsstrategin, nämligen att göra huvudstaden klimatneutral fram till 2030. För att nå målet behövs konkreta insatser och det här är ett viktigt steg i rätt riktning. Helsingfors vill vara föregångare i fråga om klimatinsatser och visa att det uttryckligen är städerna som har en allt viktigare roll i arbetet med att bekämpa klimatförändringen och säkerställa hållbarheten,” säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

”Det är fråga om ett betydande beslut med tanke på Finlands nationella klimatmål. Redan stängningen av kolpannan på Sundholmen minskar koldioxidutsläppen under åren 2024–2029 med cirka 2,4 miljoner ton. Finlands CO2-utsläpp kommer att minska med cirka 5 % när kraftverken på Hanaholmen och Sundholmen stängs”, sammanfattar Helens styrelseordförande Osmo Soininvaara.

Tillgången till värme säkerställs på flera olika sätt

Helen har redan i åratal förberett en övergång till decentraliserad värmeproduktion och ett decentraliserat energisystem. Vid sidan av de ambitiösa klimatmålen säkerställer man genom nuvarande grön teknik och innovationer att värmen räcker till i huvudstaden, tryggt och kostnadseffektivt. Omgivningsvärme av många slag, spillvärme från industrin och datorhallar samt hållbart producerad bioenergi står i fokus vid decentraliserad värmeproduktion. Naturgasproduktion tryggar värmeleveranssäkerheten långt in i framtiden.

I år har bolaget förstorat värmepumps- och kylanläggningen under Katri Valas park. Där byggs för närvarande också världens största värmepump. Värmelagret på Blåbärslandet tas i bruk våren 2022 och det nya biovärmeverket i Nordsjö börjar producera värme i december 2022. Bland pågående utredningsprojekt finns nya värmepumpsanläggningar, havsvattenvärmepumpar samt utnyttjande av spillvärme från Sköldvik i Borgå samt utforskning av småskalig kärnkraftsteknik.

”Vi är på väg mot decentraliserad värmeproduktion och ett nytt slags energisystem tillsammans med våra kunder. Helens värme kommer i fortsättningen från flera källor och i framtiden kommer vi allt mer och på allt mångsidigare sätt att bedriva samarbete med våra kundpartners.  För Helens del skulle den nya berättelsen inte kunna skrivas utan det kunnande i världsklass som Helens anställda besitter sedan år och årtionden tillbaka, samt deras långvariga arbete på väg mot ett energibolag av nytt slag”, säger VD Juha-Pekka Weckström.

Pristrycket på fjärrvärme minskar

”Kraftvärmeproduktionen i Sundholmens och Hanaholmens kraftverk var en enorm innovation på sin tid. I Helsingfors nya decentraliserade energisystem är värmen närproducerad medan elen kommer långt ifrån, förnybart, utsläppsfritt och hållbart”, säger Timo
Aaltonen
, som är ansvarig direktör för produktion och egendom på Helen. 

Det långsiktiga utvecklingsarbetet gör att Helen kan använda en digitalt styrd och optimerad energiplattform, och bereder möjlighet till en helt klimatneutral framtid. Smart styrning av fjärrvärmenätet för energi- och resurseffektiviteten till en ny nivå. Lösningar som tas fram tillsammans med kunderna, utnyttjande av spillvärme och dubbelriktad värmehandel kommer att få en viktig roll.

Pristrycket på fjärrvärme minskar när Helen avstår från stenkol och övergår till förnybar och utsläppsfri energiproduktion. Också försörjningsberedskapen förbättras när man avstår från utländskt fossilt bränsle.

Under övergångsperioden ansöker Helen om statligt stöd för att ersätta användningen av kol för energiproduktion och för att trygga värmeproduktionens leveranssäkerhet. Sundholmens kraftverksområde används även i fortsättningen för energiproduktion. 

Helens försnabbade övergång till ett decentraliserat energisystem påverkar bolagets personal- och kompetensbehov, och medan Sundholmens framtid utreddes har bolaget därför fört samarbetsförhandlingar som berörde drygt 400 anställda.

Förhandlingarna avslutades i mitten av december, och genom mildrande åtgärder beräknas antalet personer som hotas av uppsägning minska till 288. De eventuella personalminskningarna genomförs under åren 2022–2025, samtidigt som man förbereder slopandet av stenkol i Hanaholmens och Sundholmens kraftverk. Helen försöker på alla sätt mildra konsekvenserna ytterligare, i samarbete med representanter för personalen.

Tillsammans med representanter för personalen har man under samarbetsförhandlingarna kommit överens om en förändringsskyddshelhet, genom vilken man i samarbete och ansvarsfullt försöker mildra personalkonsekvenserna ytterligare på alla sätt och vis. Planen för förändringsskyddet innefattar bland annat utbildning och omplacering av personalen samt åtgärder som stöd vid arbetssökande.

Bild: Helen Oy