Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors ansvarsmål återspeglas i stadens upphandlingar

De offentliga upphandlingarna i Helsingfors uppgår till i genomsnitt 4 miljarder euro per år. Helsingfors har i sin stadsstrategi förbundit sig i FN:s principer för hållbar utveckling och har satt som mål att vara koldioxidneutralt före 2030. Helsingfors främjar därför uppnåendet av målen för hållbar utveckling genom ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfulla, effektiva och klimatsmarta upphandlingar.

Upphandlingschef Jorma Lamminmäki beskriver i videoklippet prioriteringarna i Helsingfors upphandlingsstrategi.

I Helsingfors upphandlingar läggs just nu stor vikt på att bromsa klimatförändringen, främja cirkulär ekonomi, de mänskliga rättigheterna samt förebyggande av arbetsrelaterad exploatering och sysselsättning genom upphandlingar. När det gäller det ekonomiska ansvaret står kampen mot den svarta ekonomin i särskilt fokus.

Upphandlingsstrategin reviderades helt 2020. Dess huvuduppgift är att stödja produktionen av stadens tjänster och genomförandet av Helsingfors stadsstrategi. Den ger upphandlarna konsekventa och jämlika motiveringar för att prioritera vissa teman i upphandlingarna.

– I praktiken är alla tjänster som staden producerar baserade på någon form av upphandling. Därför är det ytterst viktigt för samhället och invånarna i Helsingfors att upphandlingarna görs på rätt sätt, säger Lamminmäki.

Ansvarstagande i upphandlingar kräver ständig vaksamhet

I ett föränderligt samhälle är utvecklingen av ansvarstagandet i upphandlingar och uppföljningen av processerna ett pågående arbete. Till exempel att bromsa klimatförändringen har sedan länge varit viktigt för Helsingfors stad. Detta återspeglas även i de offentliga upphandlingar som redan genomförts.

Att skydda den biologiska mångfalden har på senare tid blivit en allt viktigare strategisk prioritering både i stadens egen verksamhet och nationellt. Detta tema återspeglas dock ännu inte i omfattande grad i offentliga upphandlingar. Därför har man utvecklat skyddet av den biologiska mångfalden i samarbete med bland annat Hankinta-Suomi. Livsmedelsupphandlingar har till exempel tagits upp i den nationella upphandlingsstrategins arbetsgrupper för att förbättra stödet till bevarandet av den biologiska mångfalden i dem framöver.

Exempel på teman inom socialt ansvarstagande som är på tapeten och som kräver fördjupning är bättre övervakning av människorättsfrågor i utländska, långa produktionskedjor och bekämpning av arbetsrelaterad exploatering i inhemska tjänsteupphandlingar.

– Jag anser att samarbete och öppna samtal med marknaden och andra organisationer är avgörande för Helsingfors i utvecklandet av upphandlingsansvaret. Vi vill kontinuerligt förbättra denna dialog även i enlighet med vår upphandlingsstrategi, avslutar Lamminmäki.

Artikeln ingår i en serie om ansvarsfull offentlig upphandling, som bidrar till att konkretisera hur Helsingfors ansvarsmål återspeglas i stadens olika upphandlingar.

Läs mer:

Se videon (På Finska)

Helsingfors stads upphandlingsstrategi

Helsingfors stadsstrategi


Hållbara Helsingfors
 

Bild: Kari Ylitalo (c) Helsinki Partners.