Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors betalar sina anställda en extra dröjsmålsavgift på grund av fel i lönerna

Helsingfors stad har beslutat att betala sina anställda en extra dröjsmålsavgift av engångskaraktär på grund av felen i löneutbetalningen. Dröjsmålsavgiften betalas utöver dröjsmålsräntan enligt räntelagen. Dröjsmålsränta börjar omgående betalas till personer vars lön har varit försenad.

Dröjsmålsavgiften betalas till alla vars lön har varit försenad. Dröjsmålsavgiftens storlek beror på dröjsmålsräntans belopp. De anställda betalas också skadestånd för de ekonomiska skador som orsakats av problemen med löneutbetalningen. Staden betalar också lön för väntetiden till före detta anställda, vars anställningsförhållande har avslutats och slutlön har varit försenad. Andra eventuella kompensationer kräver ännu separata förberedelser och personalen meddelas om dem så fort som möjligt.

Det totala antalet okorrigerade fel i lönerna har minskat under augusti

Det totala antalet okorrigerade fel i lönerna i stadens löneberäkning minskade under augusti. Enligt en färsk lägesbild har antalet löner som saknas och löner som överbetalats dock ökat 26 augusti–1 september jämfört med situationen en vecka tidigare. Ökningen berodde på löneutbetalningsdagen den 31 augusti. En kortvarig ökning har oftast synts i samband med löneutbetalningsdagen. Antalet löner som delvis saknas och andra fel i lönerna är mindre än under den föregående veckan.

Den första september saknades 115 löner helt och 3 947 löner delvis. Staden försöker betala ut löner som saknas helt inom ungefär två vardagar efter att lönekontorets kundtjänst har fått besked om att en lön saknas.

Helsingfors stad införde ett nytt lönesystem under våren. Det löne- och personalinformationssystem som tidigare användes hos staden går tillbaka till 80-talet och dess tekniska stöd upphör i slutet av året. Sarastia Oy, leverantören för lönesystemet, och Helsingfors stad har ett nära samarbete för att få systemet att tillgodose Helsingfors behov. Enligt den rådande uppskattningen kommer stabiliseringen av löneberäkningen att ta hela hösten.