Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors fick ett nytt ungdomsråd – 150 000 euro delades ut vid ungdomarnas deltagande budgetering

Helsingfors firade ungas möjligheter att påverka på den traditionella KrutGalan på Tiivistämo i Södervik onsdagen den 8 december. Under evenemanget publicerades resultaten för valet av Helsingfors ungdomsråd. Sammanlagt 74 unga hade ställt upp från olika håll i Helsingfors och till ungdomsrådet valdes 30 medlemmar för en tvåårsperiod 2022–2023. Det nya ungdomsrådet inleder sin mandatperiod den 1 januari 2022.

Antalet röstberättigade ungdomar uppgick till 28 538 och sammanlagt lämnades 10 799 röster. Valdeltagandet var 38,1 procent medan det i det föregående valet 2019 var 35,4 procent. Flest röster gavs i östra Helsingfors, Gårdsbacka och Nordsjö.

Coronavirusets påverkan återspeglas i resultaten för deltagande budgetering

Under kvällen delades ut 150 000 euro från ungdomarnas deltagande budgetering, det vill säga KrutBudgeten, till objekt som unga hade valt. Beloppet delades lika mellan östra, västra och norra ungdomsarbetet. KrutBudgeten används 2022 till exempel för Laajasalon kesäparkki (sommarverksamhet i Degerö) i östra området för ungdomsarbetet, Kesän urheilutapahtuma nuorille (ett idrottsevenemang för unga på sommaren) i västra området och Koulun päättäjäistapahtuma (ett evenemang vid skolavslutning) och Sateenkaareva festari (en regnbågsfestival) i norra området.

”I röstningsresultaten framhävdes det gemensamma aktiviteter och gemensamt tidsfördriv, såsom utflykter och evenemang mer än tidigare. Till exempel i förhandlingarna för KrutBudgeten i östra området berättade unga att sådana situationer är viktiga för dem, där det är enkelt att träffa och bekanta sig med nya människor. Den långa coronatidens påverkan syns alltså på ett tydligt sätt i resultaten för deltagande budgetering”, säger ungdomsdirektör Mikko Vatka.

I de olika faserna av ungdomarnas deltagande budgetering deltog sammanlagt cirka 14 000 unga under 2021. År 2020 deltog 10 000 unga i processen.

Ungas möjligheter att påverka utvecklas under den aktuella stadsstrategiperioden

Krut-systemet som inleddes 2011 med pilotprojekt genomförda av ungdomsarbetet och skolorna fyllde tio år i år. Under de tio åren har ungas möjligheter att påverka blivit mångsidigare och förstärkts på ett betydligt sätt i staden.

”Under den innevarande strategiperioden förnyas ungas möjligheter att påverka, exempelvis genom att förstärka engagemang och gemensam ledning av stadens alla sektorer. I fortsättningen fäster man alltmer uppmärksamhet vid att förstärka barns och ungas deltagande i vardagen samt följer man upp hur ungas erfarenheter av deltagande utvecklas,” säger Mikko Vatka.

Se det nya ungdomsrådets sammanställning och KrutBudgetens alla resultat här.