Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors förbereder sig på effekterna av kriget i Ukraina

Helsingfors stad fördömer starkt kriget som Ryssland startat i Ukraina. Krigshandlingarna har orsakat enormt mänskligt lidande och brutit mot ett självständigt europeiskt lands integritet. Kriget i Ukraina förutsätter att Helsingfors stad höjer sin egen beredskap, innefattande mottagandet av ukrainare som flyr undan kriget, höjandet av stadens egen beredskap samt riktande av humanitär hjälp till Ukraina.

Borgmästare Juhana Vartiainen har idag enligt stadens krisledningsmodell tillsatt en separat Ukraina-krisgrupp för att styra och samordna verksamheter i anslutning till situationen.

”Helsingfors agerar proaktivt i denna kris och bereder sig på att ta emot ukrainare som flyr kriget. Dessutom stöder vi även Ukraina direkt med humanitär hjälp i enlighet med Finlands utrikespolitiska linjer.”, säger Vartiainen.

Samarbetet med Moskva och St Petersburg avbryts tillsvidare

Helsingfors stad avbryter tillsvidare sitt samarbete med Moskvas och St Petersburgs städer. Under nuvarande omständigheter finns det inte förutsättningar för samarbete med ryska parter.

Helsingfors har därtill inlett förberedelserna för att sluta verksamheten i Helsingfors-centret som är beläget i Finlandshuset i St Petersburg. Centret upprätthålls av ett av staden ägt bolag.