Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors första FN-rapport

Helsingfors stads första frivilliga genomföranderapport för hållbar utveckling överlämnades till FN 2019.

Helsingfors stads första frivilliga genomföranderapport för hållbar utveckling (Voluntary Local Review, VLR) överlämnades till FN 2019. I den beskrevs Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 och verksamheten som genomför den inom SDG-referensramen.

För rapporteringen genomfördes så kallad mapping genom att korstabulera målen i Helsingfors stadsstrategi, uppföljningsindikatorerna och målen i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 med FN:s globala mål för hållbar utveckling. I detta skede kartlades dessutom kopplingarna mellan sju spetsprojekt som genomför strategin och FN:s globala mål samt sammanställdes exempel på konkreta åtgärder som staden har vidtagit eller som pågår.

I enlighet med New York-modellen gjordes den egentliga rapporteringen endast för de av FN:s politiska högnivåforum HLPF fastställda prioriterade målen för 2019. Samtidigt valdes nyckelindikatorer som bäst beskriver utvecklingen enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling i Helsingfors.