Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors fortsätter intensifierade åtgärder för att korrigera problemen med löneutbetalningen

Helsingfors stad fortsätter intensifierade åtgärder för att korrigera problemen med löneutbetalningen. Tack vare de intensiva åtgärderna har korrigeringen av felen blivit snabbare, men man har inte kunnat korrigera alla fel i samma takt som de har uppstått.

Antalet löner som fattas helt och hållet har minskat

Enligt den aktuella lägesbilden har 152 anställda hos staden inte fått sina löner alls. För två veckor sedan var antalet löner som fattas helt och hållet 412. Bland de löner som fattas helt och hållet finns fortfarande sådana vars orsak är dataöverföring från det gamla systemet till det nya.

För närvarande förekommer det okorrigerade lönefel i ungefär 3,6 procent av alla löner. För två veckor sedan var siffran fem procent.

Till följd av införandet av det nya lönesystemet gäller största delen av lönefelen för en liten del av lönen, såsom saknande lönetillägg. För närvarande kan de löner som fattas helt och hållet betalas ut inom samma utbetalning inom en vecka.

Tillagda resurser till lönekontoret

För att korrigera problemen med löneutbetalningen har staden ökat resurser till lönekontoret och organiserat om lönekontorets uppgifter. Det tar ett tag för de vidtagna åtgärderna att ha effekter.

Man har kunnat avhjälpa stockningen med e-posten

Staden har effektiviserat avhjälpandet av stockningen med e-postmeddelanden som skickats till lönekontorets kundtjänst. Det finns för närvarande cirka 6 500 olästa e-postmeddelanden. För två veckor sedan fanns det 10 500 olästa meddelanden. Under normala omständigheter behandlar lönekontorets kundtjänst cirka 5 000 e-postmeddelanden i veckan.

Semesterpenningen betalas ut som vanligt i juli

I likhet med tidigare år betalas semesterpenningen för heltidspersonalen ut den 14 juli. Löneförhöjningarna som avtalats i kommunsektorns förhandlingar om kollektivavtal betalas retroaktivt ut i samband med normala löneutbetalningsdagar från och med augusti.

Helsingfors stad införde ett nytt lönesystem under våren. Det löne- och personalinformationssystem som tidigare användes hos staden går tillbaka till 80-talet och dess tekniska stöd upphör i slutet av året.

Sarastia Oy, leverantören för lönesystemet, och Helsingfors stad samarbetar intensivt för att få systemet att tillgodose Helsingfors behov. Staden har cirka 39 000 anställda.