Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors gav gratis företagsrådgivning till 1 200 nya företag i fjol

Internationella experter vill bli företagare i Helsingfors. NewCo Helsinki erbjuder avgiftsfri företagsrådgivning. Till och med 43 procent av deras kunder har invandrarbakgrund. Med hjälp av NewCo Helsinki startades 1 200 nya företag 2021. Antalet företag som startas av invandrarkvinnor ökar hela tiden.

Pandemin slog hårt mot arbetsmarknaden i huvudstadsregionen, men den lyckades inte knäcka entusiasmen hos nya företagare.

– En stor del av våra resurser 2020 gick åt till att hjälpa företagare som drabbades av pandemin och att handlägga ensamföretagares stödansökningar, men nu kontaktar våra kunder oss i frågor kring att starta eget, säger servicechefen Hannele
Kostiainen
.

NewCo Helsinki kontaktas av både kunder som drömmer om att starta eget och företagare som vill utveckla sin affärsverksamhet. NewCo Helsinkis tillväxtföretagsteam har fokuserat sig särskilt på startupföretag, som får hjälp med internationalisering och att hitta investerare.

Företagare kan använda NewCo Helsinkis tjänster avgiftsfritt i fem år. Tjänsten finns på sju språk: finska, svenska, engelska, ryska, estniska, arabiska och spanska.

– Vi organiserar utbildningar och nätverksevenemang och vi har även internationella program med företagsmentorer i toppklass, tillägger Kostiainen.

NewCo Helsinki har också ett nära samarbete med Helsingfors Nyföretagscentrum, läroanstalter och expertnätverk inom olika branscher.

Företag med invandrarbakgrund har blivit mångsidigare

NewCo Helsinki har som syfte att 2022 stödja särskilt kvinnliga företagare, bland vilka det finns ett glädjande antal invandrare. I nya företag utan invandrarbakgrund är andelen kvinnor som startat företaget 60 procent. Redan 42 procent av invandrarföretagarna är kvinnor.

Majoriteten av de företag som startas av invandrarkvinnor fokuserar fortfarande på tjänster inom hälsa och skönhetsvård, men expertdrivna företag och företagsledningskonsultering ökar. Också kreativa branscher, som konstindustriell design och kultur, håller på att växa fram.

Många invandrarkvinnor som blir företagare har i dag en universitetsexamen.

– Detta är en ny trend som spräcker myten om företag som startas av invandrare. Många internationella experter har flyttat till Helsingfors och det är viktigt att hålla fast vid dem, säger Hannele Kostiainen.

Unga är också intresserade av företagande: En tredjedel av NewCo Helsinkis kunder är under 30 år.

– Många börjar som lättföretagare vid sidan av sina studier, och det är ett bra sätt att testa om företagande är ens grej. Även om det bara skulle vara ett mellansteg i livet, kommer erfarenheten säkert att vara till nytta också då man söker lönearbete.

Företagsrådgivning ger bra grund för lönsam affärsverksamhet

Pia
Partanen
, som arbetar som företagsrådgivare på NewCo Helsinki, träffar dagligen kunder med vilka hon går igenom affärsplanen, ekonomisk lönsamhet och företagsmarknadsföring.

– Jag vill få företagare att förstå att en affärsplan inte bara görs för att få ett beslut om startpeng, den är faktiskt ett användbart verktyg för att utveckla företaget, betonar Partanen.

NewCo Helsinkis satsning på företagsrådgivning har varit värdefull. Av de företag som dess kunder har startat är 80 procent fortfarande verksamma efter fem år.

 – Ett bra grundarbete bär frukt. I många fall hjälper redan det att en nyföretagare får sparra sina idéer med någon utomstående.

Partanens uppgift är att få framtida företagare att utnyttja sin fulla potential och marknadsföra sina kunskaper på ett modigt sätt.

– Speciellt kvinnliga kunder kan ibland ignorera sina väsentliga förmågor, som omfattande språkkunskaper, vilka kan vara en framgångsfaktor och något intressant i finansiärens ögon, säger affärsrådgivaren.

Nätverksstöd för företagare

Under de senaste månaderna har Partanen stött på flera kvinnliga företagare med invandrarbakgrund vars affärsidé har potential för den internationella marknaden. Dessa företagare ser i god tid på sitt företag ur ett varumärkesperspektiv.

– Det mest givande för oss affärsrådgivare är att se att ett företag får vind under vingarna och når framgång, säger Partanen.

Hon har märkt att den största utmaningen för företagare med invandrarbakgrund ofta är bristen på nätverk. Många har inte heller kunskap om den finländska företagskulturen eller de rätta sökorden för att söka information om ämnet.

– Många invandrare frågar om moms, företagsform och förskottsbeskattning. Jag betonar alltid att de finländska myndigheterna gärna hjälper till, och till exempel för skattemyndigheterna är alla kunder jämlika.

I år kommer NewCo Helsinki särskilt att utveckla tjänster och verktyg för nätverkande.

– Vikten av nätverkande kan inte nog betonas. Jag uppmuntrar kunder att gå med i organisationer, grupper på sociala medier och evenemang, säger Partanen.

Från Polen till företagare i Helsingfors

Justyna
Puchalska
, 35, flyttade från Warszawa i Polen till Finland första gången 2011 när hon började sina studier i design och arkitektur vid Aalto-universitetet.

– Jag blev förälskad i den finländska utbildningen och arbetskulturen, där man också förstår vikten av fritid, lovordar Puchalska.

I fjol återvände hon till Helsingfors och märkte att staden hade förändrats.

– Helsingfors har blivit internationellt och stämningen här är uppmuntrande för startupföretag. Det finns ingen språkbarriär, eftersom finländarna pratar bra engelska.

Puchalska har specialiserat sig på rumsdesign och neuroarkitektur, en disciplin som studerar hur miljölösningar påverkar människors kroppsliga och mentala välbefinnande. Det handlar om offentliga lokaler, till exempel skolor och butiker, som Puchalska vill designa så att de blir mer trivsamma.

Hon kontaktade företagsrådgivningen vid NewCo Helsinki för att få hjälp med sin affärsidé och gick på en kurs där man gjorde en affärsplan och lönsamhetsberäkningar.

– Företagsrådgivningen har betytt mycket för mig, eftersom jag via den har fått bra kontakter och gjort all den pappersexercis som krävs för att starta eget. Jag väntar just nu på beslut om startpeng och kartlägger kunder.

Även om Puchalska har fördel av det nätverk som hon skaffade under studietiden och den finländska personbeteckningen, vet hon att det fortfarande återstår arbete att göra för att nå målen.

– Jag vill lära känna den finländska kulturen ordentligt, så att jag förstår vad kunderna vill och hur samhället fungerar. Jag vet att förtroende måste förtjänas, betonar hon.

Bildtext:
Justyna Puchalska från Polen ville starta eget i Helsingfors. Hon har fått stöd
och hjälp av företagsrådgivningen vid NewCo Helsinki. Bild: Patrycja Tatalaj.

NewCo Helsinki erbjuder personlig
rådgivning, utbildningar och evenemang för att starta eget, utveckla
affärsverksamheten och att internationalisera startupföretag. Samtliga tjänster
är avgiftsfria och finns på flera språk. 
newcohelsinki.fi

Nyhets bild: Pia
Partanen och Hannele Kostiainen hjälper dem som vill starta eget och de
företagare som vill utveckla sin affärsverksamhet. Bild: Sanna Wallenius.