Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors genomförde ett andra försök med coronapass i Savoyteatern – möjlighet till snabbtest ingick också

Helsingfors stad stöder statsförvaltningen i att främja ett snabbt ibruktagande av det planerade coronapasset. Målet är att coronapasset ska tas i bruk i icke-lagstadgade tjänster inom begränsade sektorer såsom kultur, evenemang och restauranger. Därför genomförde Helsingfors stad ett andra försök med coronapass måndagen den 30 augusti under generalrepetitionen av musikalen West Side Story på Savoyteatern.

I försöket testades frivillig användning av coronapasset och snabbtest

I Helsingfors stads första försök med coronapass skulle de inbjudna gästerna som deltog i evenemanget visa upp ett av följande tre intyg för att komma in: intyg över två coronavaccindoser, intyg över negativt coronatest under de 72 senaste timmarna eller intyg över genomliden coronavirussjukdom under det senaste halvåret.

Helsingfors andra försök med coronapass var annorlunda än det föregående försöket veckan innan, eftersom man den här gången särskilt testade frivillig användning av coronapasset. Gästernas coronaintyg lästes med samma teknologi som under det första försöket, men det var inte obligatoriskt att visa upp coronapass. Samtidigt hade de som deltog i tillställningen också möjlighet att ta ett frivilligt snabbtest för coronavirus. Helsingfors stad ville testa hur stor andel av evenemangets gäster som ville visa upp sitt giltiga coronapass eller ta ett snabbtest.

Resultaten var uppmuntrande, eftersom majoriteten av deltagarna visade upp sitt coronapass. 24 personer tog covid-snabbtest. Alla förhöll sig positivt till försöket med coronapass. Många bland publiken berömde den smidiga processen och var nöjda över att försöket med coronapass ordnades. Endast sex personer ville inte delta i försöket den här gången. Totalt hade genrepet nästan 250 åskådare.

”De två försöken med coronapass som staden genomfört hittills visar tydligt att det inte förekommer några betydande tekniska utmaningar beträffande ibruktagande av coronapasset. Samtidigt har vi också märkt att kunderna i huvudsak är positivt inställda till att använda coronapasset för att trygga tjänsternas hälsosäkerhet. Vi hoppas fortfarande på att epidemiläget ska förbättras i och med att vaccinationstäckningen ökar så att vi kan avstå från alla begränsningar. Om det ändå inte går så väl vore coronapasset ett nödvändigt och fungerande sätt att lindra epidemins inverkan på affärsverksamheten inom evenemangs-, restaurang- och kultursektorn”, konstaterar Jani Moliis, enhetschef för företagstjänsterna som koordinerar coronapassärendet inom staden.

Helsingfors första försök med coronapass vara lyckat på basis av deltagarresponsen

Helsingfors stad samlade också in respons från deltagarna under sitt första försök med coronapass. På basis av responsen ansåg deltagarna att coronapassapplikationen var ett väldigt bra sätt att garantera hälsosäkert inträde till evenemang. Över 90 procent av dem som svarade konstaterade att det gick väldigt bra att kontrollera coronapasset, och de vore alla redo att även i fortsättningen delta i evenemang där coronapass är en förutsättning för inträde.

”Våra kunder var glada över försöket med coronapass, vilket stärker vår tro på att coronapasset skulle lämpa sig väl för teaterbruk och skulle göra det möjligt att uppträda för fulla salar redan nu”, säger Savoyteaterns direktör Päivi
Loponen-Kyrönseppä
.

Kultur-, evenemangs- och restaurangbranscherna har en central betydelse för att skapa livskraft i stora städer som Helsingfors. Därför skulle coronapasset ha en stor inverkan på ett behärskat öppnande av samhället samt en nystart av turismen.  Tillsammans med kultur-, restaurang- och evenemangsbranschen har Helsingfors erbjudit staten partnerskap i att utveckla och testa coronapasset. Utvecklingsarbetet utförs i samarbete med staten och sektorns företag, och man strävar efter att dra nytta av övriga EU-länders lösningar i arbetet.

Helsingfors stad kommer att testa möjligheterna att använda coronapasset i sin verksamhet även i fortsättningen för att passet snabbt ska kunna tas i bruk i större omfattning.