Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors gör det lättare för arbetssökande och arbetsgivare inom evenemangsbranschen att möta varandra

Helsingfors är staden för evenemang. Tusentals evenemang ordnas årligen i staden, och många av dem kräver ständigt mer och mer arbetskraft. Helsingfors stad vill ännu bättre sammanföra arbetsgivare inom evenemangsbranschen och arbetssökande i Helsingfors. Det är därför Helsingfors stad har lanserat en ny tjänst som heter Bra jobb på evenemang! Inom Helsingfors kommunförsök med sysselsättning finns för närvarande cirka 46 000 arbetssökande, varav en del kan hitta ett stabilare arbetsliv tack vare evenemangen.

Genom den nya tjänsten kan arbetsgivare inom evenemangsbranschen hitta medarbetare till olika arbetsuppgifter. Det är också möjligt att få lönesubventioner för sysselsättning samt stöd för utbildning och introduktion av medarbetare. Tjänsten Bra jobb på evenemang! erbjuder företag och organisationer inom evenemangsbranschen möjlighet att skapa ännu mer imponerande och agila evenemang, avlöna medarbetare med lönesubvention och ansvarsfullt sysselsätta framtidens talanger.

– Med hjälp av
tjänsten vill vi skapa mångsidigare och effektivare sätt att hitta
sysselsättning och sysselsätta arbetslösa arbetssökande på evenemang.
Arbetsgivaren har möjlighet att hitta en kompetent person genom tjänsten, och
för den arbetssökande kan tjänsten vara en språngbräda in i arbetslivet. Syftet
är att främja socialt hållbar sysselsättning, möjliggöra betydelsefulla
arbetsupplevelser för framtidens talanger och hjälpa arbetslösa arbetssökande
att hitta långvarig sysselsättning och integreras i arbetslivet genom
arbetserfarenhet, säger Mikko von
Hertzen
, samordnare för tjänsten.

Helsingfors sysselsättningstjänster stöder arbetsgivaren och arbetstagaren i alla skeden av tjänsten

Helsingfors stads sysselsättningstjänster samordnar tjänsten och ger stöd för arbetsgivaren och arbetstagaren i alla skeden av sysselsättningen. Experter inom sysselsättningstjänsterna hjälper arbetsgivaren att hitta de bästa människorna till de mångsidiga, såväl kortvariga som långvariga, uppgifterna inom evenemangsbranschen. Sysselsättningstjänsterna stöder arbetsgivaren i samarbete med partner som tillhandahåller utbildning i att också utbilda medarbetarna enligt evenemang och arbetsuppgift. Genom att anställa medarbetare som letar efter sina första arbetserfarenheter eller nya karriärvägar får arbetsgivaren skräddarsytt stöd som säkerställer att samarbetet och evenemanget lyckas.

Tjänsten Bra jobb på evenemang! är avsedd för arbetssökande och arbetsgivare inom evenemangsbranschen som vill främja social hållbarhet och ansvarsfull sysselsättning inom branschen och som letar efter arbetskraft på kort eller längre sikt. Arbetsgivaren inom evenemangsbranschen kan exempelvis vara den som producerar eller ordnar evenemang eller det företag som tillhandahåller evenemangen tjänster via en underleverantör. Tjänsten är öppen för aktörer inom den privata, tredje eller offentliga sektorn.

Om du ordnar evenemang och är intresserad av att ta reda på hur ditt evenemang kan dra nytta av tjänsten Bra jobb på evenemang!, kontakta Mikko von Hertzen, projektplanerare för tjänsten, tfn +358 40 186 6425, e-mail mikko.vonhertzen@hel.fi

Du kan läsa mer om tjänsten Bra jobb på evenemang här (sajten är på finska).

Nyhets bild: Helsingfors
är staden för evenemang. Exempelvis på Helsingforsdagen fylls staden av flera
evenemang som kräver arbetskraft. (Jussi Hellsten)