Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors i siffror 2022 – statistisk handbok i fickformat publicerad på tre språk

Häftet Helsingfors i siffror, som ges ut varje år, innehåller komprimerad statistisk information om Helsingfors och dess invånare. Publikationen i fickformat innehåller nyckeltal bland annat för miljön, befolkningen, boende och byggande, utbildning, ekonomi, trafik, turism och förvaltning.

Det uppdaterade statistikpaketet har nu kommit ut på finska, svenska och engelska.

Smakprov på fakta i fickstatistiken:

 • Nästan 34 procent av marken i Helsingfors är grönområden som staden förvaltar. Det finns 66 skyddade områden och deras sammanlagda areal är 1 247 hektar.
 • 70 procent av Helsingfors utgörs av havsområden. Strandlinjen är 131 km lång och det finns totalt 327 öar.
 • Luftkvaliteten i Helsingfors centrum var i fjol god eller nöjaktig under 94 procent av årets timmar.
 • Högsta dygnstemperaturen år 2021 var 30,2°C (15.7.2021) och den lägsta -21,2°C (15.2.2021).
 • Den största åldersgruppen i Helsingfors är 30–34-åringarna, 62 094 personer.
 • 17 procent av helsingforsarna har ett annat språk än de inhemska som modersmål. Ryskspråkiga är den största gruppen med främmande förstaspråk, 19 443 invånare i Helsingfors.
 • Under 2021 registrerades nästan 830 000 besök i Centrumbiblioteket Ode. Biblioteken har sammanlagt 45 utlåningsställen och under 2021 gjordes 7,8 miljoner lån.
 • Helsingfors beviljade 23 miljoner euro i bidrag för konst och kultur under 2021. Idrottsföreningar och -grupper understöddes med sammanlagt 17 miljoner euro.
 • Helsingfors har 33 badstränder, 16 vinterbad, 13 ishallar, 17 simhallar och friluftsbad, 815 idrottshallar och 93 hundparker. Cykelvägarna uppgår till sammanlagt 1 300 kilometer.
 • Sammanlagt 6 815 bostäder blev färdiga i Helsingfors förra året. Den sammanräknade ytan av alla byggnader uppgår till ca 800 000 kvadratmeter våningsyta.
 • Helsingfors stad har sammanlagt 39 255 anställda. De vanligaste titlarna är närvårdare och barnskötare. Ungefär 40 procent av stadens alla anställda arbetar inom social- och hälsovårdssektorn.

Publikation:

Helsingfors i siffror 2022 (pdf)
Tilastotietoja Helsingistä 2022 (pdf)
Helsinki facts and figures 2022 (pdf)