Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors kommunförsök med sysselsättning testar data och artificiell intelligens i skötseln av sysselsättningen

Vid sitt möte måndagen den 4 oktober behandlade stadsstyrelsens näringslivssektion översikten över Helsingfors kommunförsök med sysselsättning som inleddes i mars. I och med försöket överläts en del av de statliga arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. För Helsingfors del innebar detta att nästan 50 000 arbetssökande togs över av Helsingfors stads sysselsättningstjänster.

Enligt översikten fick staden de personalresurser och system som försöket kräver i fullständig omfattning först i augusti 2021. Aktiveringsgraden, som beskriver klienternas närvaro inom tjänsterna, har börjat stiga . Den var i början av september 21,9 procent jämfört med 18,8 procent i juli. I slutet av hösten ligger fokus på effektiviserad vägledning till tjänster som främjar sysselsättningen.

På senare tid har arbetsmarknaden utvecklats positivt, vilket i allmänhet har en positiv inverkan på skötseln av sysselsättningen, och arbetslösheten har minskat i Helsingfors. I slutet av augusti 2021 var arbetslöshetsgraden i Helsingfors 12,8 procent (14,3 procent i augusti 2020). I Helsingfors har arbetslösheten minskat snabbare bland ungdomar än andra målgrupper, och i slutet av augusti var 12,2 procent av arbetskraften under 30 år arbetslösa (14,6 procent under motsvarande period förra året).

De grupper som har störst betydelse för att förbättra sysselsättningsläget i staden är ungdomar under 30 år, invandrare, nyutexaminerade, personer utan yrkesutbildning efter den grundläggande utbildningen och personer som har varit arbetslösa i mer än ett år. Klientarbetet riktas starkt till dessa grupper.

Inom Helsingfors kommunförsök med sysselsättning utförs även forsknings- och utvecklingsarbete. Världens ekonomiforum, kommunikationsministeriet och Helsingfors stad inledde 2020 ett samarbete för att påskynda digitaliseringen, dataekonomin och automationsutvecklingen. I detta projekt utvecklas ett praktiskt verktyg för användningen av människodata för att illustrera hur data och artificiell intelligens kan användas för att förutse och besvara klienternas servicebehov. Projektet slutförs under resten av 2021 och dess resultat presenteras vid Världens ekonomiforum 2022.

I Helsingfors sysselsättningstjänster testar man avbildningen av sysselsättningens effektivitet. Forskningsprojektet genomförs i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Kompetenscentret för impact-investeringar.

Helsingfors har låtit göra en förstudie av Teknologiska forskningscentralen VTT om effektivitetsutredning som kombinerar olika registergränser och datamaterial samt dess tekniska, vetenskapliga, forskningsetiska och rättsliga förutsättningar. Effektiviseringen av användningen av servicesystemet och dess inverkan på den offentliga ekonomin som man strävar efter med kommunförsök kan endast påvisas i praktiken genom att man kombinerar och analyserar data i olika register som vitt överskrider gränser för de administrativa sektorerna.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade anteckna översikten för kännedom.

Alla stadsstyrelsens näringslivssektions beslut under mötet finns tillgängliga på sidan för beslutsmeddelanden här på finska.
Näringslivssektionens nästa möte hålls måndagen den 8 november 2021.